Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020

ΝΕΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Από την Τρίτη 18/02/2020, ο Αρχιπύραρχος (8861) Κωνσταντίνος
Δαδούδης του Πασχάλη αναλαμβάνει και επισήμως την Διοίκηση της
Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης,
λόγω προαγωγής του σε Περιφερειακό Διοικητή Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
Ο νέος Περιφερειακός Διοικητής είναι έγγαμος πατέρας δύο παιδιών,
κατετάγη στο Πυροσβεστικό Σώμα το 1991 και αποφοίτησε από τη Σχολή
Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας το 1999 με το βαθμό του
Ανθυποπυραγού. Είναι πτυχιούχος τμήματος Λογιστικής του ΤΕΙ Σερρών,
πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου «Ανθρωπιστικών Σπουδών». Το 2013 αποφοίτησε από την Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Σχολής Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στην Αθήνα

.
Υπηρέτησε μεταξύ άλλων στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κεντρικής Μακεδονίας, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Χρυσούπολης, στον Πυροσβεστικό Λιμενικό Σταθμό Καβάλας, στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος ως Τμηματάρχης στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ως Διευθυντής της Επιτελικής Μονάδος, στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Δράμας, Ξάνθης και Καβάλας ως Διοικητής
των παραπάνω Υπηρεσιών.Δεν υπάρχουν σχόλια: