Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2020

1) ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΝΟΪΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
           1) ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΝΟΪΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4495/2017 Σύμφωνα με τελευταία ανακοίνωση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 η ισχύς του Νόμου 4495/2017 για την τακτοποίηση-ρύθμιση αυθαιρέτων κτισμάτων, με πολύ ευνοϊκά πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες τους. Όπως τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση, πρόκειται για την τελευταία παράταση του συγκεκριμένου Νόμου, καθώς από την 1η Ιουλίου 2020, θα ισχύσει νέα νομοθεσία που θα αντιμετωπίζει συνολικά την αυθαίρετη δόμηση, μέσα από την «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ».

 Όσοι δηλώσουν αυθαίρετα κτίσματα μετά τις 30/06/2020, θα καταβάλλουν πρόστιμα προσαυξημένα κατά 20% από τις τιμές που ισχύουν σήμερα, ενώ θα υπάρχει και επιπλέον προσαύξηση 5% για κάθε έτος, από το έτος κατασκευής του αυθαιρέτου και μέχρι την υπαγωγή του στον Ν.4495/2017. Παράλληλα, σύμφωνα με τον νέο Νόμο της «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ»  που θα ισχύει από την 1η Ιουλίου 2020, αυθαίρετα που ανήκουν στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 (αυθαίρετες κατασκευές χωρίς καμία απολύτως οικοδομική άδεια) ΔΕΝ θα μπορούν να υπαχθούν στις ευνοϊκές διατάξεις του Ν.4495/2017 και θα κρίνονται οριστικά αυθαίρετα (που συνεπάγεται την επιβολή πολλαπλάσιου προστίμου) ή κατεδαφιστέα. Για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων κτισμάτων τους, οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες θα πρέπει να απευθυνθούν σε ιδιώτες μηχανικούς.
2) ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ Τ.Α.Π. ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ,  ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
 Σύμφωνα κοινό υπουργικό νομοσχέδιο και με τον Νόμο 4647/2019 (ΦΕΚ 204α/16-12-2019) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις», Άρθρο 51, Παράγραφος 2, Όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν δηλωμένα λανθασμένα τετραγωνικά επιφάνειας ακινήτων του ή δεν έχουν δηλωμένα ακίνητά τους στους οικείους Δήμους, θα µπορούν να υποβάλουν δήλωση µε τα ορθά στοιχεία µέχρι 31/03/2020, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ή ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΚΡΙΒΟΥΣ ΔΗΛΩΣΗΣ. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων, ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 01/01/2020.
Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες, θα πρέπει να υποβάλουν στον Δήμο τα παρακάτω δικαιολογητικά:
- Φωτοτυπία οικοδομικής άδειας ή πρόσφατο Τοπογραφικό Διάγραμμα,
- Αντίγραφο τελευταίου Ε9 
- Πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ.
 Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου                                                                                                                                

Δεν υπάρχουν σχόλια: