Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ-ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ


Παρατείνεται μέχρι 31 Ιανουαρίου 2020 η υποβολή δικαιολογητικών επιχορήγησης των Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων του Δήμου συμπεριλαμβανομένων των απολογιστικών του 2019.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2532350146
                             

                                              Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, 
                                               
                                                         Παιδείας και Πολιτισμού
                                   
                                                        Καρύδης  Χαράλαμπος


Δεν υπάρχουν σχόλια: