Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΟ ΚΕΠ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ


Ύστερα από την μεταστέγαση του ΚΕΠ Ξυλαγανής εντός του Δημοτικού Καταστήματος στην πλατεία του οικισμού , τα νέα τηλέφωνα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν οι πολίτες για την εξυπηρέτηση των υποθέσεών τους είναι τα εξής:
Τηλέφωνα: 2533350051, 2533350052, 2533350053,
FAX:         2533350050
Email:      d.maroneias@kep.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: