Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ «ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ» ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ


Στην τελευταία για το 2019 συνεδρίαση του το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρωνείας-Σαπών συζήτησε και έλαβε αποφάσεις για σειρά θεμάτων , μεταξύ των οποίων ομόφωνα τα κάτωθι:
Την αποδοχή ένταξης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»  προμήθειας απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, την υποβολή προτάσεων στο ίδιο πρόγραμμα για την προμήθεια εξοπλισμού , κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων , για την δημιουργία-αναβάθμιση των στάσεων και για την κατασκευή , επισκευή, συντήρηση και τον εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς .
Συγχρόνως εγκρίθηκε η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  για  την χρηματοδότηση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας και στο πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών για την χρηματοδότηση προσαρμογής των λειτουργούντων προαναφερθέντων δομών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησής τους.

Παράλληλα αποφασίσθηκε νέα κατηγοριοποίηση  ποδοσφαιρικών γηπέδων του Δήμου, εναρμονισμένη με την νέα νομοθετική ρύθμιση, ψηφίστηκε ο Κανονισμός λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του Δήμου, ενώ ορίσθηκαν και οι δύο δημοτικοί σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών.


Δεν υπάρχουν σχόλια: