Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019

Διοργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου στο πεδίο της Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (έργο “SOCIAL FORCES” του διασυνοριακού προγράμματος συνεργασίας “INTERREG VA GREECE- BULGARIA 2014-2020”)


Η Αναπτυξιακή Ροδόπης- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., ως επικεφαλής εταίρος του έργου ReinFORCE SOCIAL Entrepreneurial Spirit through setting up Innovative Support Structures in the cross- border Territory με ακρωνύμιο “SOCIAL FORCES”, διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο στο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας.
Ως εκ τούτου, προσκαλεί μέλη ή απασχολούμενους σε κοινωνικές επιχειρήσεις ή και ανέργους να συμμετάσχουν ως ωφελούμενοι του έργου “SOCIAL FORCES” στο δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Manager Κοινωνικής Επιχείρησης» διάρκειας 50 ωρών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο στην Κομοτηνή και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις της Αναπτυξιακής Ροδόπης Α.Ε. επί της οδού Ν. Πλαστήρα & Κ. Αντωνιάδη. 

Μετά το πέρας του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης. Επιπλέον, θα ακολουθήσει επιλογή συμμετεχόντων για τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτική εκδρομή στο Χάσκοβο της Βουλγαρίας, με σκοπό την επίσκεψη σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις της περιοχής και στόχο τη δικτύωση, την εκπαίδευση και ενημέρωση τους.
Η αίτηση, η οποία έχει αναρτηθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης στο site της ΑΝ.ΡΟ. (www.anro.gr) και στο www.socialforces.eu, μπορεί να κατατεθεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: anro@anro.gr ή ιδιοχείρως στην έδρα της εταιρείας είτε να αποσταλεί μέσω ταχυδρομείου στην παρακάτω διεύθυνση: Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Ε., Ν. Πλαστήρα & Κ. Αντωνιάδη, ΤΚ 69132, Κομοτηνή.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Αναπτυξιακή Ροδόπης, καλώντας στο τηλέφωνο 25310 34071.

Δεν υπάρχουν σχόλια: