Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ι. ΒΡΟΥΤΣΗ ΣΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΙΛΧΑΝ ΑΧΜΕΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΙΛΧΑΝ ΑΧΜΕΤΒουλευτής Ροδόπης-Κίνημα ΑλλαγήςΑΝΑΦΟΡΑ                                                                                                     Αθήνα 23-10-2019ΠΡΟΣ:Τον Υπουργό Εργασίας &Κοινωνικών Υποθέσεων
κ. Βρούτση Ιωάννη


Κ. Υπουργέ,
Με το υπ’ αριθ. πρωτ. Δ.ΕΙΣΦ.Μ./573/1109570/19-09-2019 έγγραφο του Τμήματος Διαχείρισης Εσόδων και Είσπραξης Εισφορών Μισθωτών της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών του ΕΦΚΑ κοινοποιήθηκαν σε όλους τους εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς οι διατάξεις του άρθρου 89, περίπτωση Γ’ του Ν. 3996/2011, με τις οποίες συστάθηκε στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.), «Ειδικός ΛογαριασμόςΠαιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.)». Γνωστοποιήθηκε δε, σε όλους τους υπόχρεους εργοδότες με μήνυμα, κατά την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής

Δήλωσης (Α.Π.Δ.), στο αποδεικτικό παραλαβής, όπως κάθε χρόνο, αρχής γενομένης από το έτος 2013, η υποχρέωση για καταβολή της ετήσιας εργοδοτικής εισφοράς των 20 ευρώ ανά εργαζόμενο υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) που αποτελεί πόρο του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών του ΟΑΕΔ, η οποία καταβάλλεται με σκοπό την οργάνωση και υλοποίηση κατασκηνωτικών προγραμμάτων φιλοξενίας παιδιών χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων σε θερινές παιδικές κατασκηνώσεις.


Οι Ομοσπονδίες Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Ροδόπης
και Ξάνθης με έγγραφό τους το οποίο και σας επισυνάπτω, υποστηρίζουν ότι «δεν
υπάρχει καμία δικαιολογητική βάση για τη συγκεκριμένη νομοθετική πρόβλεψη, η
οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα ακόμη «αυθαίρετο χαράτσι», χωρίς
νομικό έρεισμα και χωρίς κανέναν απολύτως κοινωνικοπολιτικό σκοπό. Τούτο δε
διότι, σε μία χρονική συγκυρία, όπου οι ελεύθεροι επαγγελματίες βάλλονται
πανταχόθεν, καλούμενοι να σηκώσουν το μεγαλύτερο βάρος της οικονομίας,
αντιμετωπίζοντας υπέρογκα φορολογικά βάρη και δυσανάλογες των εισοδημάτων
τους ασφαλιστικές εισφορές».
Σημειωτέον ότι, η είσπραξη της ανωτέρω εργοδοτικής εισφοράς αφορά τους
εργαζόμενους που απασχολήθηκαν με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού
δικαίου και μισθοδοτήθηκαν κατά το μήνα Αύγουστο, ανεξάρτητα από τη διάρκεια
της ημερήσιας ή μηνιαίας απασχόλησής τους. Τούτο συνεπάγεται ότι, ακόμη και μία
ημέρα να απασχολήθηκε κάποιος εργαζόμενος, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να
καταβάλει για λογαριασμό του τελευταίου το ποσό των 20€.
Σε αυτό ειδικά το στοιχείο ζητώ να δώσετε προσοχή γιατί είναι αυτονόητο ότι θα
πρέπει να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των εργαζομένων πράγμα το οποίο θέλουμε και
διεκδικούμε, χωρίς όμως ρυθμίσεις που το εύρος τους μπορεί να αποβεί δυσανάλογα
υψηλό και να ναρκοθετήσει περεταίρω την βιωσιμότητα μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Προς τούτο κ. Υπουργέ, ζητώ να εξετάσετε σοβαρά το περιεχόμενο της παρούσας
αναφοράς μου.
Ο αναφέρων βουλευτής
Ιλχάν Αχμέτ, ΡοδόπηςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
                                                                                                Αθήνα,
7 Νοεμβρίου 2019                                                                                                Αριθ. Πρωτ.:505
ΠΡΟΣ:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών
Αθήνα
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29Ταχ. Κώδικας: 101 10 - ΑθήναTELEFAX: 210 5203872Πληροφορίες: Π.ΠαναγιωτακοπούλουΤηλέφωνο: 2131516475e-mail: ypertns@ypakp.gr


ΘΕΜΑ: Σχετικά με την αρ. πρωτ. 290/24-10-2019 Αναφορά.


Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που κατατέθηκε στη Βουλή από το

Βουλευτή, κ. Ιλχάν Αχμέτ, αναφορικά με την εισφορά 20€ υπέρ ΕΛΕΚΠ, σας
γνωρίζουμε τα εξής:
Με την περ. Γ΄ του άρθ. 89 του ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α’/2011) συστήθηκε
στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας, Ειδικός Λογαριασμός Παιδικών
Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) με πόρο εργοδοτική εισφορά είκοσι (20) € ετησίως για
κάθε εργαζόμενο.
Σύμφωνα με το εδάφιο γ’ της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4144/13, η εν λόγω
εισφορά αποτελεί πόρο του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών
Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) του ΟΑΕΔ, διατίθεται αποκλειστικά και καλύπτει τη δαπάνη του
Προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις. Σκοπός του
Προγράμματος είναι η ψυχαγωγία των τέκνων χαμηλόμισθων εργαζομένων και
ανέργων μέσω της επιδότησης των δικαιούχων για τη διαμονή των παιδιών τους
σε παιδικές κατασκηνώσεις με τη χορήγηση Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές
Κατασκηνώσεις.
Κάθε χρόνο, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
καθορίζεται ο αριθμός των δικαιούχων που εντάσσονται στα προγράμματα
φιλοξενίας, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων.
Συγκεκριμένα για το έτος 2019, εκδόθηκε η αριθμ. 69576/2213/7-3-2019 κοινή
υπουργική απόφαση με θέμα «Κατάρτιση προγράμματος διαμονής παιδιών
χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων σε κατασκηνώσεις, έτους 2019» (ΦΕΚ
867/Β/19). 
Δικαιούχοι του προγράμματος ορίζονται γονείς ή ασκούντες την επιμέλεια
(ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.) παιδιών, το οικογενειακό εισόδημα των οποίων δεν
υπερβαίνει τις 28.000,00 €, ως εξής:
α) ασφαλισμένοι που πραγματοποίησαν ως εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης
εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος
ημερολογιακό έτος 50 ημέρες στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ της
Εργατικής Εστίας,
β) ασφαλισμένες που έλαβαν κατά το προηγούμενο της έναρξης του
προγράμματος ημερολογιακό έτος 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας
μητρότητας ,
γ) ασφαλισμένοι που έλαβαν κατά το προηγούμενο της έναρξης του
προγράμματος ημερολογιακό έτος τακτική επιδότηση ανεργίας με βάση τις κοινές
περί ανεργίας διατάξεις του ΟΑΕΔ διάρκειας τουλάχιστον 2 μηνών,
δ) άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ, που έχουν
συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε από τον ΟΑΕΔ το 2014 με προϋπολογισμό ύψους 17 εκ. €
για 35.000 ωφελούμενους και συνεχίζεται έως σήμερα με συνολικό προϋπολογισμό
για το 2019 ύψους 35 εκ. € για 70.000 ωφελούμενους.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ι. ΒΡΟΥΤΣΗΣΔεν υπάρχουν σχόλια: