Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019

Ενημέρωση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σκρέκα, από τον Πρόεδρο της Αναπτυξιακής Ροδόπης Α.Ε. και Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ροδόπης κ. Τσαλικίδη, σε συνάντησή τους στην Αθήνα


Για το ρόλο και το έργο της Αναπτυξιακής Ροδόπης -Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ για τη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, ενημέρωσε τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα,  ο Πρόεδρος του Δ.Σ , Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ροδόπης κ. Νικόλαος Τσαλικίδης, σε συνάντησή τους στην Αθήνα.
Ο κ. Τσαλικίδης, εστίασε, μεταξύ άλλων, στο γεγονός  της διεύρυνσης της  εμβέλειας παρέμβασης της ΑΝ.ΡΟ, ως Ομάδα Τοπικής Δράσης του προγράμματος  CLLD/LEADER Ροδόπης και Ξάνθης.
Ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής έθεσε ακόμη, την ανάγκη διασφάλισης πρόσθετων πόρων για τη χρηματοδότηση επενδύσεων δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, με δεδομένο το  έντονο ενδιαφέρον υποβολής προτάσεων που εκδηλώθηκε, τόσο από δημόσιους φορείς όσο κι από ιδιώτες στις δύο περιοχές
.«Επιδίωξη μας είναι να ενταχθούν το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί για χρηματοδότηση καθώς η αξιοποίηση του Leader συνεπάγεται σημαντικά  πλεονεκτήματα για τις περιοχές μας» σημείωσε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα,μετά από πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων πράξεων δημοσίου χαρακτήρα, ύψους 1.570.000 ευρώ, αξιολογήθηκαν θετικά 35 από τις 45 κατατεθείσες προτάσεις, προϋπολογισμού 4.268.307,32 ευρώ. Εξάλλου, τις 110 φτάνουν οι προτάσεις εκ μέρους ιδιωτικών φορέων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο αντίστοιχης πρόσκλησης, ύψους 4.250.000 ευρώ. Το αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης των προτεινόμενων ιδιωτικών επενδύσεων διαμορφώνεται στα 15.138.290 ευρώ.
Η Αναπτυξιακή Ροδόπης ως Ομάδας Τοπικής Δράσης του προγράμματος, όπως επισήμανε ο κ. Τσαλικίδης, προκρίνει την προώθηση αιτήματος υπερδέσμευσης συνολικού ποσού 13.578.307 ευρώ, επιπλέον της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης που ανέρχεται σε 9.450.000 ευρώ. Στο πλαίσιο της διασφαλισμένης χρηματοδότησης  εντάσσονται κι οι πόροι για το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: