Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019

Μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος πρός τούς μαθητές τῆς Πρωτοβάθμιας κ΄ Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης


Ἀγαπητά μου παιδιά,
Ἀρχίζει σήμερα γιά σᾶς, γιά τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς καὶ γιά τὶς οἰκογένειές σας ἕνα καινούργιο σχολικὸ ἒτος. Γνωρίζετε βεβαίως τή λαϊκή ῥήση «κάθε ἀρχή καὶ δύσκολη». Πράγματι, μέχρι νά προσαρμοστεῖτε στούς νέους ῥυθμοὺς καὶ νά ὀργανώσετε τὸν χρόνο σας, ὥστε ν΄ ἀνταποκριθεῖτε στίς ἀπαιτήσεις τῆς νέας σχολικῆς τάξης στήν ὁποία θὰ φοιτᾶτε φέτος, ἴσως ἀντιμετωπίσετε κάποιες μικρὲς δυσκολίες. Θὰ τὶς ξεπεράσετε ὅμως, ὅπως κάνετε κάθε χρονιά, μὲ τὴν καθοδήγηση τῶν οἰκείων καὶ τῶν δασκάλων\καθηγητῶν σας.  Τὸ μεγαλύτερο βεβαίως στήριγμά σας σὲ αὐτὲς καὶ σὲ κάθε δυσκολία τῆς ζωῆς σας εἶναι ὁ Θεός. Ἡ τελετὴ τοῦ ἁγιασμοῦ, ποὺ τελοῦμε σήμερα, δέν εἶναι παρὰ μία παράκληση στόν Θεὸ νά στέκεται δίπλα σας, νά φωτίζει τὸν νοῦ καὶ νά γεμίζει τὴν καρδιά σας μὲ τὴν ἀγάπη Του.

Πρέπει ὡστόσο νά σκεπτόμαστε ἐπίσης ὅτι πέρα ἀπὸ τὶς δυσκολίες πού κρύβει ἡ ἀρχή, κάθε καινούργιο ξεκίνημα εἶναι ταυτόχρονα καὶ μία νέα εὐκαιρία. Μία νέα δυνατότητα ν΄ ἀφήσουμε πίσω ἀστοχίες καὶ λάθη τοῦ παρελθόντος καὶ νά προσπαθήσουμε νά βελτιωθοῦμε σὲ κάθε ἐπίπεδο. Ἀξιοποιῆστε, λοιπόν, αὐτὴν τὴν εὐκαιρία νά βελτιώσετε τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο μελετᾶτε· τή συμπεριφορά σας πρὸς τοὺς δασκάλους \ καθηγητὲς καὶ τοὺς συμμαθητὲς σας· τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο προσεγγίζετε τὸ σχολεῖο, τὴν οἰκογένεια καὶ τοὺς φίλους σας.
 Σᾶς παρέχεται ἡ δυνατότητα νά μεταβάλετε τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο βλέπετε τὸν ἑαυτὸ σας: νά συνειδητοποιήσετε τὴν ἀξία σας, ν’ ἀποκτήσετε ἐμπιστοσύνη στίς δυνάμεις σας, ν’ ἀγωνιστεῖτε γιά τὰ δικαιώματά σας στή μόρφωσηστήν ἀσφάλεια, στόν σεβασμὸ τῆς προσωπικότητάς σας.
Σᾶς δίνεται ἐκ νέου ἡ εὐκαιρία ν’ ἀντιληφθεῖτε ὅτι ἡ φοίτηση στό σχολεῖο δεν εἶναι καταναγκασμός, ἀλλὰ τὸ ἀντίθετο: εἶναι μία περίοδος μύησης στή γνώση, καλλιέργειας τῶν δεξιοτήτων καὶ τῆς κριτικῆς σας σκέψης, καθὼς καὶ ἂσκησης στήν ἁρμονικὴ συμβίωση μὲ τοὺς ἄλλους, υἱοθετώντας τίς ἀξίες τοῦ ἀνθρωπισμοῦ, τῆς χριστιανικῆς πίστης καὶ τῆς ἑλληνικῆς παράδοσής μας.
Κι ὅλα αὐτὰ δέν συνιστοῦν τίποτε ἄλλο παρὰ θεμέλια καὶ ἐχέγγυα τῆς ἐλευθερίας σας ἀπὸ κάθε εἴδους δουλοπρεπεῖς συμπεριφορές που ἴσως ἐπιχειρήσουν στό μέλλον νά σᾶς ἐπιβάλουν.
Στήν ἀρχὴ αὐτὴ τοῦ σχολικοὺ ἔτους, λοιπόν, σᾶς παρακαλῶ θερμὰ νά μὴν παραβλέψετε τή δυνατότητα που σᾶς παρέχεται γιά ἀναθεώρηση, ἐσωτερικὴ ἀνασυγκρότηση, πνευματικὴ ὡρίμαση καὶ ἠθικὴ ἐνδυνάμωση. Ἐγώ, προσωπικά, ὅπως καὶ ὅλος ὁ κλῆρος τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας μας, θὰ εἴμαστε δίπλα σας στόν ὄμορφο αὐτὸν ἀγῶνα σας.


Μέ πατρικές ευχές,

   Μητροπολίτης


† ὁ Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς

Π α ν τ ε λ ε ή μ ω ν


Δεν υπάρχουν σχόλια: