Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019

Μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος πρὸς τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς ὃλων τῶν βαθμίδων


Ἀγαπητὲς καὶ ἀγαπητοὶ ἐκπαιδευτικοί,
στήν ἀρχὴ τοῦ νέου σχολικοὺ ἔτους θὰ ἤθελα νά σᾶς ἀπευθύνω θερμὲς εὐχὲς γιά ὑγεία καὶ δύναμη στήν ἐπιτέλεση τοῦ ἔργου σας, ἕνα λειτούργημα ἐξαιρετικῆς σημασίας ὃσο καὶ τεραστίας εὐθύνης. Δέν ἀναφέρομαι ἁπλῶς στή μετάδοση τῶν γνώσεων στούς τομεῖς που θεραπεύει ἡ καθεμία καὶ ὁ καθένας σας. 
Γνωρίζω καλὰ καὶ ἐμπιστεύομαι τή γνωστική καὶ ἐπιστημονικὴ ἐπάρκεια τῶν ἐκπαιδευτικῶν τῆς περιοχῆς μας. 
Μιλῶ κυρίως γιά τὴν εὐθύνη σας νά συμβάλετε στήν καλλιέργεια τῆς ἀληθινῆς παιδείας στούς μαθητὲς σας. Νά τοὺς θωρακίσετε ψυχικὰ καὶ πνευματικά, ὥστε νά ἀντιμετωπίσουν τοὺς κινδύνους που θὰ συναντήσουν στή ζωὴ τους.
 Μιλῶ γιά τὸ καθῆκον που ἔχετε νά τοὺς μάθετε νά σκέφτονται καὶ νά ἐκφράζονται ἐλεύθερα καὶ δημοκρατικά. Νά τοὺς διδάξετε τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν ἂλλο καὶ τὸν σεβασμὸ στήν ἀνθρώπινη ζωή. Νά τοὺς μάθετε ν’ ἀπορρίπτουν καθετί που εὐτελίζει τὴν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια στόν βωμὸ τοῦ κέρδους καὶ τῶν ὑλικῶν ἀπολαύσεων. Νά τοὺς ἐμφυσήσετε ἄφθαρτα ἰδανικά, ἀνθρωπιστικὲς ἀρχὲς καὶ ἠθικὲς ἀξίες, ποὺ θὰ τοὺς βοηθήσουν νά πλεύσουν στό ταραχῶδες πέλαγος τῆς οἰκονομικῆς καὶ πολιτισμικῆς διεθνοποίησης τοῦ καιροῦ μας, μὲ ἕρμα καὶ πυξίδα τὴν ἑλληνοχριστιανικὴ μας παράδοση. Νά τοὺς παρωθήσετε, τέλος, στό δικαίωμα καὶ στήν ὑποχρέωσή τους νά ὀνειρεύονται ἕνα καλύτερο μέλλον· νά γίνουν «οἱ ἥρωες ἑνὸς καλοῦ μεγάλου Ὀνείρου», κατὰ τὸν ποιητή Τάκη Παπατσώνη.
Εἶναι μεγάλος ὁ μόχθος καὶ τεράστια ἡ εὐθύνη νά συμμετέχεις στή διαμόρφωση τῆς προσωπικότητας ἑνὸς νέου ἀνθρώπου. Ἀπαιτεῖ ἀπὸ σᾶς γνώση, εὐαισθησία καὶ ἀγάπη γιά τὸ ἔργο σας.
Ἀπαιτεῖ νά τοὺς ἀπευθύνετε καθημερινὰ λόγο ἀληθινὸ καὶ οὐσιαστικό, στήν τάξη, στά διαλείμματα, σὲ κάθε συναναστροφὴ μαζὶ τους. Ἀπαιτεῖ ὅμως ἀπὸ μέρους σας καὶ πράξη σύμφωνη μὲ τὸν λόγο, γιατὶ εἶστε ταυτόχρονα τὰ πρότυπα τῶν ὅσων διδάσκετε.
Εὔχομαι ὁλόψυχα νά ἔχετε τὸν Θεὸ στήριγμα καὶ ἀρωγὸ κατ’ αὐτὸ καὶ κάθε σχολικὸ ἔτος!                        
                                                       Με πατρικές ευχές,

  Μητροπολίτης


ὁ Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς

Π α ν τ ε λ ε ή μ ω ν

Δεν υπάρχουν σχόλια: