Πέμπτη 8 Αυγούστου 2019

Αποκατάσταση αδικιών για αποζημιώσεις ΠΣΕΑ καπνοπαραγωγών- βαμβακοπαραγωγών- σιτοπαραγωγών στην Π.Ε. Ροδόπης που επλήγησαν από ασθένειες το 2018


Από την πρώτη στιγμή που προέκυψε το εκτεταμένο πρόβλημα από την νεκρωτική ίωση στην παραγωγή των καπνών της Ροδόπης το 2018, υποδείχθηκε από όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίας ως η πιο ασφαλής οδός αποζημιώσεων αυτή μέσω των ΠΣΕΑ.
Στην ίδια άποψη προσχώρησε και ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο οποίος σε απάντηση του σε ερώτηση που είχα καταθέσειπριν ένα χρόνο, μιλούσε για «αποζημιώσεις δυνάμενες να ενταχθούν στο πρόγραμμα ΚΟΕ», δηλαδή στις Κρατικές Οικονομικές Ενισχύσεις.
Με γνώμονα την απάντηση του τ. ΥΠΑΑΤ και τις προϋποθέσεις που αυτή έβαζε σχετικά τις αποζημιώσεις των καπνοπαραγωγών της Ροδόπης, επισκέφθηκα τον Αύγουστο του 2018 τον προϊστάμενο του ΕΛΓΑ Αλεξανδρούπολης, από τον οποίο ζήτησα τον οδικό χάρτη των ενεργειών που θα ακολουθούσε για την ένταξη στο πρόγραμμα των ΚΟΕ των αποζημιώσεων στον τομέα του καπνού που επλήγη από την νεκρωτική ίωση.

Εστίασα μάλιστα την προσοχή μου στις τρεις προϋποθέσεις που έθετε ο τ. υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και πιο συγκεκριμένα: α) να είχε προηγηθεί επιστημονική μελέτη, β) να είχε εκτιμηθεί το κόστος της δαπάνης μέσα από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης και γ) να είχε εκδοθεί ΚΥΑ όπου θα καθοριζόταν ο χρόνος και οι όροι κάλυψης των κινδύνων που περιλαμβάνονται στους κανονισμούς του ΕΛΓΑ.
Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΕΛΓΑ με τους οποίους είχα έρθει σε επαφή πιστοποιούνταν ότι : α) η έκταση της καταγεγραμμένης ζημιάς ξεπερνούσε κατά πολύ το 30% που ορίζεται ως αναγκαία συνθήκη αποζημιώσεων, β) στο τέλος Αυγούστου θα συντάσσονταν έκθεση ζημιών από τα ΠΣΕΑ προς τον διοίκηση του ΕΛΓΑ για την περίοδο 2018 και αυτή θα ολοκληρωνόταν  στο τέλος του 2018 για όλες τις τυχόν ζημιές που θα καταγραφόταν και μετά την 1η Σεπτεμβρίου, γ) οι ξεροθερμικές συνθήκες στην Ροδόπη από τα τέλη Μαρτίου έως τα μέσα Ιουνίου του 2018, είχαν ευνοήσει την ανάπτυξη της ασθένειας του θρίπα και την μετάδοσή της από τα μολυσμένα φυτά προς τα υγιή. 
Σε ό,τι αφορά το βαμβάκι και τα σιτηρά, στην απάντησή του κ. Αποστόλου επισημαίνονταν ότι «εφόσον οι αρμόδιοι φορείς επιβεβαιώσουν την επικράτηση ειδικών καιρικών συνθηκών που συνιστούν λόγο ανωτέρας βίας και έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής σύσπορου βαμβακιού σε επίπεδα κατώτερα της ελάχιστης απαιτούμενης στρεμματικής απόδοσης, ο ΟΠΕΚΕΠΕ λαμβάνει υπόψη του την εν λόγω επιβεβαίωση, ώστε να αποδοθεί, όπως πρέπει, η συνδεδεμένη ενίσχυση στους ζημιωθέντες παραγωγούς».
Αναφορικά με τη συνδεδεμένη ενίσχυση για τον σκληρό σίτο, προβλέπονταν ότι «δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι γεωργοί που καλλιεργούν σκληρό σιτάρι σε επιλέξιμες εκτάσεις, υπό την προϋπόθεση χρήσης: α) ορισμένης ποσότητας πιστοποιημένου σπόρου σποράς ή σπόρου βελτιωτή και β) ποικιλιών εγγεγραμμένων στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών. Ως ελάχιστη απαιτούμενη ποσότητα πιστοποιημένων σπόρων σποράς για τον σκληρό σίτο καθορίζονταν τα 12 κιλά ανά στρέμμα».
Μετά τα παραπάνω εκτεθέντα και ενώ με την παρέλευση ενός ημερολογιακού έτους έκτοτε ουδεμία αποζημίωση δόθηκε προς τους πληγέντες παραγωγούς της Ροδόπης, παρά μόνον η οριζόντια αποζημίωση των 100 ευρώ προς τους καπνοπαραγωγούς όλης της χώρας από τα deminimis.
ΕΡΩΤΑΣΘΕ:
Α) Γιατί μέχρι σήμερα και παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών δεν εντάχθηκαν στο πρόγραμμα των ΚΟΕ και δεν αποζημιώθηκαν όπως το δικαιούνται οι συγκεκριμένοι πληγέντες καλλιεργητές της Π.Ε. Ροδόπης;
Β) Σκοπεύει η σημερινή ηγεσία του ΥΠΑΑΤ να αποκαταστήσει την αδικία σε βάρος των καπνοπαραγωγών, βαμβακοπαραγωγών και σιτοπαραγωγών της Ροδόπης οι οποίοι ουδέποτε αποζημιώθηκαν από την ένταξη στο πρόγραμμα των ΚΟΕ και μάλιστα  καλλιεργητών οι οποίοι επλήγησαν αποδεδειγμένα και πιστοποιημένα από τις σχετικές εκθέσεις των εκτιμητών του ΕΛΓΑ από ασθένειες στην παραγωγή τους σε ποσοστό άνω του 55% (καπνοπαραγωγοί);

Ο ερωτών βουλευτής
Ιλχάν Αχμέτ

Δεν υπάρχουν σχόλια: