Τρίτη 9 Ιουλίου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

 ΠΕΡΙΟΔΟΣ :   08.07-12.07.2019ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
08.07.2019
ΤΡΙΤΗ
09.07.2019
ΤΕΤΑΡΤΗ
10.07.2019
ΠΕΜΠΤΗ
11.07.2019
ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ
12.07.2019
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ
ΨΕΚΑΣΜΟΙ
ΑΣΤΙΚΟ-ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ-
ΑΓΡΟΤΙΚΟ-ΦΥΣΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΡΩΓΗ
(ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ
ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ)

ΓΛΥΚΟΝΕΡΙ
ΜΕΣΗ
ΓΛΥΦΑΔΑΙΜΕΡΟΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ
ΠΡ.ΗΛΙΑΣ
ΜΑΡΩΝΕΙΑ
ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Π.ΜΕΣΗ
(ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ
ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ)

ΦΑΝΑΡΙ ΛΙΜΑΝΙ
(ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ
ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ)

ΠΑΓΟΥΡΙΑ
Ν.ΣΙΔΕΡΟΧΩΡΙ
ΠΟΡΠΗ
ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΣΤΗ
ΚΑΛΑΜΟΚΑΣΤΡΟ
Π.ΜΕΣΗ
(ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ
ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ)

ΦΑΝΑΡΙ ΕΟΤ
(ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ
ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ)

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ
ΨΕΚΑΣΜΟΙ
ΑΣΤΙΚΟ-ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ-
ΑΓΡΟΤΙΚΟ-ΦΥΣΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ
ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΑΛΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΒΙΠΕ
ΒΑΚΟΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΡΧΟΝΤΙΚΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ


ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ
ΨΕΚΑΣΜΟΙ
ΑΣΤΙΚΟ-ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ-
ΑΓΡΟΤΙΚΟ-ΦΥΣΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΦΑΝΑΡΙ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΛΛΙΣΤΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΛΛΑΔΙΟ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΜΒΡΟΣΙΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ

ΘΡΥΛΟΡΙΟ
(ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ
ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ)

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ
ΨΕΚΑΣΜΟΙ
ΑΣΤΙΚΟ-ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ-
ΑΓΡΟΤΙΚΟ-ΦΥΣΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΞΥΛΑΓΑΝΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΒΕΝΝΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΜΦΟΡΟ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ
ΨΕΚΑΣΜΟΙ
ΑΣΤΙΚΟ-ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ-
ΑΓΡΟΤΙΚΟ-ΦΥΣΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΡΑΤΟΣ
ΑΡΙΣΒΗ
ΑΡΡΙΑΝΑ
ΦΥΛΥΡΑ
 ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΛΥΚΕΙΟ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΜΥΣΤΑΚΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟ- ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ –ΑΓΡΟΤΙΚΟ – ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ
 ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝΔεν υπάρχουν σχόλια: