Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ


Στη διεθνή βιβλιογραφία καταγράφονται πολλές περιπτώσεις τόπων που εφάρμοσαν πολιτικές ταυτότητας, εικόνας,marketing και branding με στόχο την προώθηση της αναγνωρισιμότητας τους, της ελκυστικότητας τους, της ανταγωνιστικότητας τους.

Με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας,  περιοχής που είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της , διαμορφώνεται μία swot ανάλυση που αποτελεί εργαλείο του στρατηγικού σχεδιασμού που δίνει απαντήσεις στα εξής ζητήματα: που βρισκόμαστε στη παρούσα φάση , που θέλουμε να φτάσουμε,πως και με ποια μέσα.
Η ανάλυση που οδηγεί σε μια στρατηγική εξειδικευμένης  ανάπτυξης απευθύνεται στο εσωτερικό περιβάλλον της περιοχής (κάτοικοι, επιχειρηματίες, φορείς δημόσιοι και ιδιωτικοί., συνεταιρισμοί κ.λ.π. ) και στο εξωτερικό περιβάλλον , σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (επισκέπτες, επενδυτές εθνικοί και διακρατικοί φορείς , οργανισμοί κ.λ.π.)
Αυτή η διαδικασία είναι μία επένδυση για το απώτερο και όχι για το άμεσο μέλλον. Πρέπει να χτισθεί με υπομονή και επιμονή , με συνέπεια και αφοσίωση για να κατακτηθούν οι στόχοι που θα φέρουν πλούσιους καρπούς στο μεσο-μακροπρόθεσμο μέλλον. Χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχημένης πρακτικής, αποτελεί η Τοσκάνη στην Κεντρική Ιταλία. Η οποία μέσω καλού στρατηγικού προγραμματισμού πέτυχε να δημιουργήσει  ένα brand name που τη συνδέει με τον αγροτουρισμό με κύρια χαρακτηριστικά  τις μικρές τουριστικές εγκαταστάσεις στη φύση, τα παραδοσιακά χωριά και τα εξαιρετικής ποιότητας τοπικά προϊόντα.
Η νέα δημοτική αρχή του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών  πρέπει στον προγραμματισμό της να συμπεριλάβει αυτή την προοπτική: τη σύνταξη  ενός στρατηγικού σχεδίου μάρκετινγκ  που θα αφορά  στη δημιουργία και χρήση επικοινωνιακών εργαλείων προκειμένου  η περιοχή μας να βελτιώσει  την εικόνα και τη φήμη της , ή να αναστρέψει πιθανές αρνητικές εικόνες της.
Πρόκειται για μια οραματική αναπτυξιακή στόχευση που θα δοθεί ως κληρονομιά στις μελλοντικές γενιές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: