Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019

« Αναμεταβίβαση δελτίου θυελλωδών ανέμων της Ε.Μ.Υ. ».

Σχετ.: α) Το Αριθ.9 Εγχειρίδιο Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (Ε.Α.Ν.)
β) Την ανάγκη για άμεση αντιμετώπιση της εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων
στη θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας μας.
1.- Σας αναμεταβιβάζουμε πρόγνωση καιρού της Ε.Μ.Υ. που αφορά στην περιοχή αρμοδιό-
τητάς μας και παρακαλούμε για την άμεση αναμετάδοση αυτού, αδαπάνως για το δημόσιο από τα
έγκριτα μέσα σας.

2.- Αλιευτικοί σύλλογοι στους οποίους απευθύνεται το παρόν παρακαλούνται ομοίως για
την άμεση και ευρεία προληπτική ενημέρωση των μελών τους.
3.- Για περισσότερες πληροφορίες και για κάθε εξέλιξη επί των ως άνω δυσμενών καιρικών
φαινομένων μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία μας στο τηλέφωνο 2541096666 και
Fax: 2541096757.
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ:
Δελτίο αναγγελίας θυελλωδών ανέμων (Φ 01).
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ι . ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Ραδιοφωνικοί Σταθμοί Ν. Ξάνθης – Ν. Ροδόπης
2. ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ
που δραστηριοποιούνται στη περιοχή δικαιοδοσίας μας
ΙI. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ/Κ.Λ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ (υ.τ.α.)
ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ/Κ.Λ.Α./ Λ/Φ ΦΑΝΑΡΙΟΥ (υ.τ.ε.)
Ο Α/Φ
Σημαιοφόρος Λ.Σ. ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ Κων/νος
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΥΕΛΛΩΔΩΝ ΑΝΕΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ METAREA 3
ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡ 345 - ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019/2130 UTC
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 10-07-19/15 UTC
ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΧΑΜΗΛΟ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ 1008 ΣΤΟ ΜΠΟΥΤ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ
ΜΕTΩΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΕΝΤΡΑ 1004 ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΚΑΙ 1002 ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ
ΑΙΓΑΙΟ ΣΤΙΣ 10/21 UTC. ΥΨΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ 1018 ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 11/04 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8
ΘΡΑΚΙΚΟ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 11/04 UTC
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 11/07 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΜΕΧΡΙ 11/07 UTC
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 25.30
ΑΠΟ 11/01 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 11/07 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8
Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο

Δεν υπάρχουν σχόλια: