Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019

Διατηρητέος ο Υποστράτηγος Νικόλαος Μενεξίδης


 Υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου Μιχαήλ Καραμαλάκη και τη συμμετοχή του Αντιστρατήγου του Σώματος Ανδρέα Δασκαλάκη και Αντιστρατήγου του Στρατού Ξηράς, συνεδρίασε το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων και έκρινε τους 20 Υποστρατήγους Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τρεις Υποστράτηγοι κρίθηκαν προακτέοι στον βαθμό του Αντιστρατήγου, 9 διατήρησαν τον βαθμό τους, ενώ οι υπόλοιποι 8 αποφασίστηκε να αποστρατευτούν. Ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κ. Νικόλαος Μενεξίδης, κρίθηκε διατηρητέος.
Ειδικότερα:
Το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων έκρινε προακτέους στο βαθμό του Αντιστρατήγου, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, τους κατωτέρω:

Κωνσταντίνο Σκούμα
Κωνσταντίνο Λαγουδάκη
Ανδρέα Βασιλόπουλο
Έκρινε διατηρητέους τους κατωτέρω Υποστρατήγους:

Νικόλαο Μενεξίδη
Παναγιώτη Κορδολαίμη
Στυλιανό Βολυράκη
Δημήτριο Κρίκα
Παναγιώτη Ντζιοβάρα
Γεώργιο Ψωμά
Γεώργιο Γιάννινα
Γεώργιο Καστάνη
Αβραάμ Αϊβαζίδη
Έκρινε  ευδόκιμα  τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, τους κατωτέρω 8 Υποστρατήγους Γενικών Καθηκόντων, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Αντιστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων και τους απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου της θέσης που κατείχαν, θα αποστρατευθούν δε ύστερα από 30 ημέρες:

Φώτιο Δομζαρίδη
Νικόλαο Ζησιμόπουλο
Μιλτιάδη Πουρσανίδη
Κωνσταντίνο Κυριαζόπουλο
Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο
Δημήτριο Αθανασόπουλο
Φώτιο Ντζιμάνη
Βασίλειο Καραπιπέρη

Δεν υπάρχουν σχόλια: