Τρίτη 16 Ιουλίου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ


                                                  
ΠΕΡΙΟΔΟΣ :   15-19.07.2019                                                                                                          
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΕΥΤΈΡΑ
15.07.2019
ΤΡΙΤΗ
16.07.2019
ΤΕΤΆΡΤΗ
17.07.2019
ΠΕΜΠΤΗ
18.07.2019
ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ
19.07.2019
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ
ΨΕΚΑΣΜΟΙ
ΑΣΤΙΚΟ-ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ-
ΑΓΡΟΤΙΚΟ-ΦΥΣΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΕΣΗ
ΓΛΥΦΑΔΑ
ΦΑΝΑΡΙ
ΑΡΩΓΗ

ΜΕΛΕΤΗ
Ν.ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ
ΚΑΛΛΙΣΤΗ
ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΣΤΗ
ΚΑΛΑΜΟΚΑΣΤΡΟ
ΑΔΡΙΑΝΗ

ΙΜΕΡΟΣ
(ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ
ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ)

ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ
ΠΡ.ΗΛΙΑΣ
ΜΑΡΩΝΕΙΑ
ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΦΑΝΑΡΙ ΛΙΜΑΝΙ
(ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ
ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ)

ΦΑΝΑΡΙ ΕΟΤ
(ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ
ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ)

Π.ΜΕΣΗ
(ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ
ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ)

Π.ΜΕΣΗ
(ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ
ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ)

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ
ΨΕΚΑΣΜΟΙ
ΑΣΤΙΚΟ-ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ-
ΑΓΡΟΤΙΚΟ-ΦΥΣΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ
ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΑΛΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ
ΙΜΕΡΟΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΒΙΠΕ
ΣΑΠΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΜΦΙΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ


ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ
ΨΕΚΑΣΜΟΙ
ΑΣΤΙΚΟ-ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ-
ΑΓΡΟΤΙΚΟ-ΦΥΣΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΟΠΤΕΡΟ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΡΩΓΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΜΑΞΑΔΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΟΡΠΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ


ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ
ΨΕΚΑΣΜΟΙ
ΑΣΤΙΚΟ-ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ-
ΑΓΡΟΤΙΚΟ-ΦΥΣΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΑΡΩΝΕΙΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΡ.ΗΛΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΡΩΒΥΛΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΓΟΥΡΙΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ
ΨΕΚΑΣΜΟΙ
ΑΣΤΙΚΟ-ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ-
ΑΓΡΟΤΙΚΟ-ΦΥΣΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ
ΑΡΙΣΒΗ
ΑΡΡΙΑΝΝΑ
ΣΤΥΛΑΡΙΟ
 ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΟΚΟΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΤΣΙΦΛΙΚΙ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ
ΑΣΤΙΚΟ-ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ-
ΑΓΡΟΤΙΚΟ-ΦΥΣΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΕΓΧΟΣ
 ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

      

Δεν υπάρχουν σχόλια: