Πέμπτη 11 Απριλίου 2019

ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝΟ Δήμος Μαρωνείας- Σαπών χρειάζεται επανεκκίνηση.
Μια αναπτυξιακή επανεκκίνηση που θα τον μεταμορφώσει σ΄έναν Δήμο ισόρροπης εσωτερικής αποκέντρωσης που θα υπηρετεί τους ακόλουθους άξονες και στοχεύσεις:
* πολυκεντρική δομή και ενδοδημοτική ισορροπία.
* νέες σχέσεις αστικού- αγροτικού χώρου
* ενδογενή ανάπτυξη

* διάχυση της καινοτομίας και της γνώσης σε όλα τα σημεία του.
* διαχείριση με σεβασμό της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
Αυτή η προοπτική υλοποιείται μέσα από ένα στρατηγικό χωρικό σχεδιασμό βάσει ενός ιεραρχημένου συστήματος  προτεραιοτήτων και αξιοποίησης των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων.
Μια αυτοδιοικητική πολιτική πολύμορφης στόχευσης που θα ενισχύσει την επανεκκίνηση του Δήμου Μαρωνείας- Σαπών , πρέπει να υιοθετήσει την επένδυση πόρων στην ανάδειξη δημοτικών κέντρων, που θα αποκτήσουν εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς.
Ένας τέτοιος πολυπαραγοντικός χωροταξικός σχεδιασμός, μπορεί να υιοθετήσει τα κάτωθι:
Σάπες: Διοικητικό -Εκπαιδευτικό Κέντρο
Μαρώνεια : Πολιτισμικό- Ιστορικό Κέντρο
Ξυλαγανή : Κέντρο πρωτογενούς τομέα
Παραλιακό μέτωπο (Προσκυνητές-Ίμερος): Τουριστικό κέντρο
Αυτός ο σχεδιασμός προϋποθέτει ένα διαφορετικό σύστημα τοπικής διακυβέρνησης .
Μια νέα ηγεσία στο Δήμο Μαρώνειας- Σαπών που θα δώσει σχήμα και περιεχόμενο στην επανεκκίνηση του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: