Παρασκευή 12 Απριλίου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ.κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
·         Παρασκευή,12-04-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν       
    11:00 π.μ.                 ἀκολουθίαν τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου καί τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου 
                                     πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον στό Παρεκκλήσιον τῶν ἐγκατα-
                                     στάσεων τῆς 2ας Μ.Σ.Ε.Π. Ἀεροπορίας Ἰσμάρου Μαρωνείας.·         Παρασκευή,12-04-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν       
    7:00 μ.μ.                   ἀκολουθίαν τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου καί τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου 
                                     πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εὐαγ-
                                     γελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς.


·         Κυριακή,14-04-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά συνιερουργήσῃ μετά τῶν
    πρωΐ                   προσκληθέντων Μητροπλιτῶν: Γρεβανῶν κ Δαυΐδ, καί Σταγῶν καί
                                Μετεώρων κ. Θεοκλήτου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Βαρβάρας
                                Κομοτηνῆς, καί θά ἀναπέμψῃ ἐπιμνημόσυνον δέησιν ἔμπροσθεν
                               τοῦ μνημείου ἐντός τοῦ περιβόλου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ὑπέρ
                               ἀναπαύσεως τῶν θυμάτων τῆς Γενοκτονίας τοῦ Θρακικοῦ
                               Ἑλληνισμοῦ καί τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμυλίας.

·         Κυριακή,14-04-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν ἀκο-
    6:00 μ.μ.              λουθίαν τοῦ Κατανυκτικοῦ ἑσπερινοῦ στόν Ἰερό Ναό τῆς τοῦ Θεοῦ
                                Σοφίας Κομοτηνῆς, κατά τήν διάρκειαν τοῦ ὁποίου θά ὁμιλήσῃ ὁ
                                Ἱερομόναχος π. Ἀρτέμιος, ἀδελφός τῆς ἰερᾶς Μονῆς Ὁσίου
                                Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους.

·         Δευτέρα,15-04-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά συνοδεύσῃ μέλη τοῦ         
       πρωΐ                Θρησκευτικοῦ Συλλόγου «Ο ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ» καί θά τελέσῃ
                               τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στήν
                               Ἱερά Μονή Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου Πρώτης Σερρῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: