Παρασκευή 19 Απριλίου 2019

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ


Στις σύγχρονες συνθήκες όπου τα πάντα αλλάζουν με ταχύτατους ρυθμούς , οι προκλήσεις της νέας εποχής είναι αυτές που προσδιορίζουν ποιες πόλεις θα ευημερήσουν και ποιες θα οπισθοδρομήσουν.
Νέοι όροι αναδύονται και καθορίζουν το μέλλον εθνών, κρατών, περιφερειών, δήμων .
Η 4η βιομηχανική επανάσταση μπήκε δραματικά στη ζωή μας.  Οι ευφυείς πόλεις είναι η βάση για μια ευημερούσα κοινωνία.  Αυτές και άλλες έννοιες και δρώμενα είναι τα πεδία πάνω στα οποία μια ισχυρή , σύγχρονη και δημιουργική ηγεσία του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών , θα σχεδιάσει το μέλλον της τοπικής κοινωνίας μας.

Αυτές οι στρατηγικές και κατευθύνσεις , για τις οποίες όσοι διεκδικούν την ψήφο των πολιτών στις εκλογές της 26ης Μαΐου θα πρέπει να καταθέσουν τον προβληματισμό και τις προτάσεις τους, συναρτώνται με την έννοια της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και πως επιδρά αυτή σε μια πόλη μικρού/μεσαίου μεγέθους.
Η επανεκκίνηση του Δήμου Μαρωνείας- Σαπών είναι αναγκαίο να στοχεύει σε μια βιώσιμη κοινωνία και ανάπτυξη . Σε μια κοινωνία που μπορεί να υπάρχει για γενεές και γενεές , που μπορεί να βλέπει μακριά, να είναι ευέλικτη και σοφή, ώστε να μη σπαταλάει τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς   πόρους της σε μια ανάπτυξη που βασίζεται σε ανάλυση κόστους-οφέλους και θα οδηγεί σε αυξανόμενα και
διατηρήσιμα επίπεδα ευημερίας. Μια ανάπτυξη που έχει τρεις διαστάσεις : κοινωνική- οικονομική- περιβαλλοντική .Που δηλώνουν  πως κύριο μέλημα είναι η κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών , αποσκοπώντας στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής , λαμβάνοντας υπ¨όψιν την προστασία του περιβάλλοντος.
Οι συνιστώσες της βιώσιμης ανάπτυξης που πρέπει να την διέπουν είναι οι εξής:
* Εκκεντρικότατη
* Δικαίωση
* Βελτίωση και ανάπτυξη των υποδομών
* Αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων
Αν κάνουμε προσομοίωση των παραπάνω αρχών στο Δήμο Μαρώνειας-Σαπών , τα χαρακτηριστικά που πρέπει να  διαθέτει για να θεωρείται βιώσιμος είναι τα εξής:
* Να είναι δίκαιος και ισότιμος απέναντι σε όλους
* Να είναι ελκυστικός για τους επισκέπτες
* Να ενθαρρύνει την δημιουργικότητα των κατοίκων του
α προωθεί την οικολογική αντίληψη.
* Να ενισχύει την επικοινωνία, τον διάλογο , την κινητικότητα  στους κόλπους της κοινωνίας
* Να είναι πολυκεντρικός , συμπαγής με πολλά εξειδικευμένα κέντρα.
Σ¨αυτές τις αξίες  θα στηριχθεί η επανεκκίνηση του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών και στις απαντήσεις που θα δώσει η νέα ηγεσία του στις ευκαιρίες , τους κινδύνους και τις προκλήσεις της καινοτομίας, της υψηλής τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: