Παρασκευή 19 Απριλίου 2019

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 ΣΤΟ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΠΩΝ


Οι εγγραφές στο 2o ΝηπιαγωγείοΣαπών για το σχολ. Έτος 2019-2020, θα πραγματοποιηθούν από 6 έως 20
Μαίου 2019.
Εγγράφονται μαθητές γεννημένοι το 2014(νήπια)και 2015(προνήπια).
Δικαιολογητικά εγγραφών:

1.ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ
2.ΑΔΥΜ(το έντυπο παρέχεται από το Νηπιαγωγείο)
3.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ(αναζητείται από το Νηπιαγωγείο)
4.ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΗΠΙΟΥ(ΕΜΒΟΛΙΑ)
5.ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
6.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ :ότι αναλαμβάνει την  ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση
του νηπίου.
ΑΠΟ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ
ΤΟΥ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΑΠΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: