Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΏΝΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ.κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

·         Παρασκευή,01-03-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν     
    6:00 μ.μ.                   ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Φανε-.
                                     ρωμένης Βαθυρρύακος.·         Σάββατο,02-03-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν ἐπι-      
    10:00 π.μ.             μνημόσυνον δέησιν ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν πεσόντων Ἀστυ-
                                 νομικῶν κατά τήν ἐκτέλεσιν τοῦ καθήκοντος στόν Ἱερό Καθ-
                                 εδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς, ἐν συνεχείᾳ
                                 δέ κατά τό Τρισάγιον στό Μνημεῖον πεσόντων Ἀστυνομικῶν ἐν τῷ
                                 Ἀστυνομικῷ Μεγάρῳ Κομοτηνῆς.


·         Σάββατο,02-03-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν ἐπι-      
    11:00 π.μ.            μνημόσυνον δέησιν ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ὑπέρ Πίστεως καί
                                 Πατρίδος πεσόντων κατά τούς ἀγώνας τοῦ Ἔθνους στό Στρατιω-
                                 τικόν Κοιμητήριον Κομοτηνῆς.


·         Κυριακή,03-03-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν Ἱερό Ναό      
    πρωΐ                   Ἁγίου Γεωργίου Κρωβύλης.


Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Δεν υπάρχουν σχόλια: