Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019

Τρεις μεγάλες ευκαιρίες για δημιουργία σημαντικών υποδομών στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών


Με τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου 2019 να πλησιάζουν, το timing δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερο για την έναρξη υποβολής αιτήσεων από δήμους όλης της χώρας για την ένταξη στο πρόγραμμα Φιλόδημος. Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος του υπουργείου Εσωτερικών, θα διατεθούν 320 εκατ. ευρώ για την ανέγερση ή αποκατάσταση τριών ομάδων δημοτικών κτηρίων, σε όλη τη χώρα, με τη διαδικασία της υποβολής αιτημάτων να ολοκληρώνεται στις 29 Μαρτίου 2019. Τι προβλέπει όμως, ο Φιλόδημος Ι;
Τρεις ομάδες

Το πρόγραμμα αφορά τρεις ομάδες ακινήτων. Η πρώτη, προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ, αφορά την ανακατασκευή, στατική ενίσχυση, αποκατάσταση, ανακαίνιση και αναστύλωση δημοτικών κτιρίων, αρχιτεκτονικής αξίας και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
Δεν υπάρχουν άραγε τέτοια στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών και ιδιαίτερα στη Μαρώνεια, στις Σάπες στην Ξυλαγανή και στους Προσκυνητές;
Η δεύτερη ομάδα, προϋπολογισμού 135 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει την κατασκευή – ανέγερση δημαρχείων ή επέκταση των υφισταμένων. Η τεκμηρίωση ανάγκης της ανέγερσης νέων / επέκτασης δημαρχείων πρέπει να αποδεικνύεται από χρηματοοικονομική ανάλυση / μελέτη σκοπιμότητας από την οποία να προκύπτει η οικονομική ωφέλεια του Δήμου από την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης με βάση τα στοιχεία του εγκεκριμένου Οργανισμού (Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας) και της υφιστάμενης στελέχωσης του Δήμου.
Στην ομάδα αυτή θα μπορούσε να υπαχθεί το δημαρχείο Σαπών το οποίο μπορεί να επεκτείνει στη λειτουργικότητα των χώρων του, ενσωματώνοντας και την αίθουσα δημοτικού συμβουλίου και δημιουργώντας νέα γραφεία στεγάζοντας με άνεση όλες τις υπηρεσίες τους.
Η τρίτη ομάδα, προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ, αφορά την κατασκευή ή επέκταση σχολικών κτιρίων προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσια, γενικά λύκεια (ΓΕΛ), επαγγελματικά λύκεια (ΕΠΑΛ)) και ειδικών σχολείων.
Τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο δήμο Μαρωνείας Σαπών έχουν πολλές ανάγκες από αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, αίθουσες εργαστηρίων, ενώ υπάρχει ανάγκη για την στέγαση του σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας.
Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2022 με δυνατότητα παράτασης, ενώ κάθε Δήμος έχει δικαίωμα να υποβάλει συνολικά - έως δύο αιτήσεις χρηματοδότησης, που δεν θα αφορούν στην ίδια ομάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: