Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019

Ορκομωσία Νεοσυλλέκτων Οπλιτών 2019 Α΄ΕΣΣΟ

Ανακοινώνεται ότι, την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου και ώρα 10:00, στο
Στρατόπεδο «ΛΓΟΥ (ΠΖ) ΠΑΥΛΟΥ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ» θα πραγματοποιηθεί, ορκωμοσία

των νεοσύλλεκτων οπλιτών της 2019 Α΄ ΕΣΣΟ των Μονάδων της 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ
«ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ», της ΧΧΙ ΤΘΤ «ΠIΝΔΟΣ», της IV ΤΑΞΥΠ, της 182 ΜΚ/Β «TOR M1»
καθώς και του 1ου Λ/ΒΕΚΕΕΔ, που εδρεύουν στην ΠΕ Ροδόπης.
ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: