Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2019

Παρέμβαση του Τάκη Χαρίτου για τα υποκαταστήματα της ΕΤΕ στη Ροδόπη

.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΞΙΟΤΙΜΟ ΚΥΡΙΟ   ΓΙΑΝΝΗ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:Α.ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ
Υπ..Επικρατείας –Εποπτεία Χρηματοπιστωτικού Συστήματος
Θέμα:   ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΤΕ
Αξιότιμεκ. Υπουργέ
    Στους άμεσους σχεδιασμούς της Διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος , είναι η διακοπήτης λειτουργίας των δυο από τα τρία υποκαταστήματα, που έχει σήμερα η τράπεζα  στην Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε) Ροδόπης.
Πιο συγκεκριμένα:1.- Του υπ/ματος Σαππών, έδρα του Δήμου Μαρωνείας -Σαππών. Υπ/μα που εξυπηρετεί ταυτόχρονα τους κατοίκους και δεύτερου Δήμου ,του Δήμου Αρριανών-Φιλλύρας,με δεκάδες οικισμούς. Ενώ και οι δύο Δήμοι αθροιστικά υπερβαίνουν σε πληθυσμό τους 35.000 κατοίκους.
2.-Το δεύτερο αφορά το υπ/μα στον Ιασμο, έδρα επίσης Καλλικρατικού Δήμου, που καλύπτει μια μεγάλη περιοχή.

     Ο σχεδιασμός της Τράπεζας να διατηρήσει σε λειτουργία μόνο το υπ/μα της Κομοτηνής , ώστε να  εξυπηρετηθεί όλη η Π.Ε Ροδόπης, είναι μη λειτουργικός και αναποτελεσματικός.
Το σημαντικότερο όμως είναι πως θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στους κατοίκους, ιδιαίτερα, των πιο απομακρυσμένων Δήμων, καθώς επίσης στην εν γένειπαραγωγική δραστηριότητα και επιχειρηματικότητα της περιοχής.
Αν λάβει κανείς υπόψη του ότι πρόκειται για μια περιοχή με πάνω από 110.000
κατοίκους.
Αν συνυπολογίσει ότι στην Κομοτηνή ,έδρα της Περιφέρειας ΑΜΘ, βρίσκονται όλες οι Διοικητικές, περιφερειακές υπηρεσίες, το Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης, καθώς και άλλες κρατικές δομές, ευλόγως γίνεται αντιληπτό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια πολύ αρνητική εξέλιξη, σε μια περίοδο μάλιστα που γίνονται προσπάθειες ανάκαμψης στην περιοχή. Γεγονός με το οποίο δεν συνάδει η εν λόγω απόφαση της ΕΤΕ, αντίθετα μάλιστα δημιουργεί εύλογα ερωτήματα !
Όταν στους σκοπούς του τραπεζικού συστήματος προβλέπεται, εκτός των άλλων, να επιτελούν τον κοινωνικό τους ρόλο και να συμβάλλουν στην παραγωγική αναπτυξιακή προσπάθεια!
Όταν είναι θεσμοθετημένη από την πολιτεία η λειτουργία τους, καθώς και ο έλεγχος για το κατά πόσοανταποκρίνονται στους σκοπούς τους!
Όταν μάλιστα στο τραπεζικό σύστημα και, κυρίως στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, το Ελληνικό Δημόσιο  έχει μετοχική συμμετοχή!
Η απόφαση της ΕΤΕ για κλείσιμο των δυο υπ/ματων, ποιους από τους παραπάνω
σκοπούς έρχεται να υπηρετήσει;
Ποια αναγκαιότητα την υπαγόρευσε;
Μπορεί να αποτελεί αποκλειστικό και μοναδικό κριτήριο της απόφασης το
κόστος λειτουργίας;
Γιατί αγνοήθηκε η βαρύνουσα σημασία που έχει η περιοχή ώστε να ληφθεί μια τέτοια
βιαστική απόφαση;
    Η απόφαση αυτή της Διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας χρειάζεται να
επανεξεταστεί το ταχύτερο δυνατό.
Σε αυτή τη κατεύθυνση είναι ανάγκη να αναληφθούν πρωτοβουλίες εκ μέρους
της κυβέρνησης, προκειμένου να ανακοπεί αυτή η αρνητική εξέλιξη.
Αλλωστε ,χάρη στις θυσίες και τα βάρη πουανέλαβε ο ελληνικός λαός, με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, έγινε κατορθωτό να διασωθεί το τραπεζικό σύστημα στην πρόσφατη περιπέτεια που πέρασε η χώρα.
Κομοτηνή 09/01/2019
Με εκτίμηση
ΤΑΚΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ
Μέλος της Περ.Επιτροπής ΣΥ.ΡΙΖ.Α  ΑΜΘ

Δεν υπάρχουν σχόλια: