Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018

Να εκπονηθεί μελέτη για την υδροδότηση του δήμου Μαρωνείας - Σαπών από το φράγμα ΙασίουΟλοένα τα δεδομένα καταδεικνύουν ότι το φράγμα Ιασίου οδεύει στην ολοκλήρωση και στην αξιοποίησή του.
Το ποσό του 1 δις ευρώ που διατέθηκε για την ολοκλήρωση του έργου και το ποσό του 1,5 δις για την μελέτη των έργων άρδευσης που αφορά 21.000 στρέμματα κατατείνουν απόλυτα σε αυτή την άποψη.

Με δεδομένες αυτές τις εξελίξεις καθώς και τις ενέργειες του δήμου Κομοτηνής για χρηματοδότηση των έργων μεταφοράς νερού από το φράγμα της Γρατινής, που θα συμβάλλει στην ενίσχυση της υδροδότησης της Κομοτηνής (που σημειωτέον δεν αντιμετωπίζει σήμερα σοβαρό πρόβλημα), επανέρχεται και πάλι στην επιφάνεια η αναγκαιότητα για την μελλοντική υδροδότηση του δήμου Μαρωνείας-Σαπών και ιδιαίτερα της πόλης των Σαπών, από το φράγμα του Ιασίου.
Ένα τέτοιο έργο θα αποδειχθεί σωτήριο για την περιοχή αφού:
-Θα εξασφαλίσει επαρκείς ποσότητες νερού για αντιμετώπιση της λειψυδρίας.
-Θα διασφαλίσει χαμηλότερο λειτουργικό κόστος αφού το νερό θα μεταφέρεται στο μεγαλύτερο μέρος του με φυσική ροή και χωρίς την κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων ηλεκτρικού ρεύματος.
-Θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος με την αποδέσμευση των γεωτρήσεων ύδρευσης που συνεχώς πέφτει η στάθμη του εξαντλώντας τα υπόγεια υδάτινα αποθέματα..
Όλα αυτά και πολλά άλλα θα πρέπει να προβληματίσουν πολύ σοβαρά τους υπεύθυνους και να προχωρήσουν άμεσα στην σύνταξη των απαιτούμενων μελετών, στην προώθησή τους και στην υπαγωγή τους σε προγράμματα για την εκκίνηση ενός τέτοιου μεγάλου και σωτήριου έργου για την περιοχή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: