Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018

Προκηρύσσετε η μελέτη για άρδευση από το φράγμα ΙασίουΣτην προκήρυξη της οριστικής μελέτης δικτύων διανομής νερού φράγματος Ιασίου, προϋπολογισμού 1.484.716,29 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, προχώρησε η Περιφέρεια ΑΜΘ, με την οποία θα γίνει σχεδιασμός που θα καλύπτει έκταση 21.500 στρεμμάτων στην ευρύτερη περιοχή.

 Συγκεκριμένα αντικείμενο της σύμβασης είναι η οριστική μελέτη των εγγειοβελτιωτικών έργων, για την αξιοποίηση των νερών του αρδευτικού φράγματος «Ιασίου», του Ν. Ροδόπης.
 Το νερό του φράγματος θα χρησιμοποιηθεί για την άρδευση γεωργικής δεσπόζουσας έκτασης περίπου 26.000 στρ., που αντιστοιχεί σε καθαρή αρδευόμενη έκταση 21.500 στρ. περίπου (έργα Α΄ φάσης) και αφορά στα αγροτεμάχια των αγροκτημάτων Ιασίου, Αρριανών, Εβρένου και Λυκείου, των Δήμων Αρριανών και Μαρώνειας - Σαπών της Π.Ε. Ροδόπης.
 Στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες υποστηρικτικές εργασίες (τοπογραφικές μελέτες, γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες, γεωλογικές μελέτες κ.λπ.).
 Η ανάπτυξη των έργων Α΄ φάσης (καθαρή αρδευόμενη έκταση ~21.500 στρ.) αξιοποιώντας το αρδευτικό φράγμα Ιασίου, το οποίο ήδη βρίσκεται σε στάδιο αποπεράτωσης, θα συμβάλλει στην ανάπτυξη πιο αποδοτικών και κερδοφόρων καλλιεργειών, με αποτέλεσμα την αύξηση του αγροτικού εισοδήματος και της οικονομίας της περιοχής.
 Το έργο της άρδευσης δεν αυξάνει μόνο ποσοτικά τα οικονομικά μεγέθη (αύξηση ποσότητας παραγωγής), αλλά συμβάλει και στην αναδιάρθρωση των καλλιεργειών προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητάς τους. Το υπό μελέτη έργο ανάπτυξης θεωρείται πως επιτυγχάνει τους παραπάνω στόχους, διότι η αύξηση της παραγωγής με την άρδευση και οι προτεινόμενες καλλιέργειες είναι και οικονομικά αποδοτικές και έχουν διέξοδο στην αγορά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: