Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018

Αντιπλημμυρικά Έργα σε όλη την έκταση της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης 
«Στόχος της Π.Ε. Ροδόπης αποτελεί η θωράκιση της περιοχής από τα πλημμυρικά φαινόμενα, κάτι που έλειπε κι είναι καθήκον μας να αποκαταστήσουμε.  Η Ροδόπη, έχει υποστεί μεγάλες ζημιές τα τελευταία χρόνια από πλημμύρες, καθώς έχουν χαθεί περιουσίες ενώ πλήγμα δέχθηκαν τοπικές αγροτικές καλλιέργειες και η κτηνοτροφία. 

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μας, ήταν και είναι η προστασία των πολιτών και των περιουσιών τους. Για τον λόγο αυτό, εντάχθηκε κατά προτεραιότητα στον προγραμματικό σχεδιασμό της Περιφερειακής Ενότητας, μια σειρά αντιπλημμυρικών έργων. Παράλληλα προχωρήσαμε και σε άλλες παράλληλες ενέργειες, όπως στον καθαρισμό ρεμάτων και ποταμών, έτσι ώστε ο χειμώνας να μας βρει κατά το δυνατόν πιο έτοιμους.
Νιώθω την ανάγκη να εξάρω τον καίριο ρόλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε, η οποία υπερβαίνοντας δυσκολίες και την έλλειψη προσωπικού, συνέδραμε με την εκτέλεση κατά τόπους εργασιών, σε αυτή την προσπάθεια. 
Στόχος μας είναι μέσα από έργα  η αποκατάσταση της αδικίας και των ελλείψεων των παρελθόντων χρόνων  Την παρούσα περίοδο, βρίσκονται σε φάση δημοπράτησης 3 κατασκευές έργων διέλευσης ποταμών, προϋπολογισμού που ξεπερνά τα 2 εκ.€ » αυτά δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ροδόπης Νίκος Τσαλικίδης, συνοψίζοντας δράσεις για την αντιπλημμυρική προστασία στην περιοχή.

Αναλυτικότερα, σε αυτό το πλαίσιο, εντάσσεται η μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό ρεμάτων, προϋπολογισμού ύψους 0,20 εκ. € με χρηματοδότηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. Στην ίδια κατεύθυνση, εργάστηκαν και μηχανήματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων. Συνολικά, εκτελέστηκαν σημειακές παρεμβάσεις που στοχεύουν στην αντιπλημμυρική προστασία σε χείμαρρους ποταμών και ρέματα, στον Ίμερο, στα Παγούρια, το Δουκάτο, το Σιδηροχώρι, το Κόσμιο, στο Ροδίτη, το Φύλακα , την Καλλίστη,
τους Αμαξάδες, στη Φωλιά, τη Γρατινή, τον Κάλχαντα, στο Δοκό, τη Βραγιά και τη γέφυρα Αράτου –Αρχοντικών.

Εξάλλου, στο στάδιο της εκπόνησης, βρίσκεται μελέτη για την επιλογή θέσεων  και κατασκευή μικρών Ταμιευτήρων – Λιμνοδεξαμενών, δράση συγχρόνως κι αναπτυξιακού σκοπού που συνδέεται με την άρδευση και χρηματοδοτείται από τους ΚΑΠ. Αφορά ειδικότερα, σε  μελέτη επιλογής 18 θέσεων Ταμιευτήρων – Λιμνοδεξαμενών στην Π.Ε.  και την επιλογή των 2 πλέον καταλλήλων θέσεων.

Επιπλέον, με πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, δυνάμει της ΣΑΕΠ 531, προχώρησαν εργασίες αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες του 2017 στην ιρλανδική διάβαση του ποταμού Λίσσου στην περιοχή Ιμέρου, προϋπολογισμού ύψους 0,110 εκ. Οι εργασίες σχετίζονται με την αποκατάσταση των βλαβών που προκλήθηκαν στην ιρλανδική διάβαση Ιμέρου. Επιπροσθέτως, ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση της  ιρλανδικής διάβασης στην περιοχή του Κάλχα και του Δοκού.

Σε εξέλιξη βρίσκονται την τρέχουσα χρονική περίοδο, τα  έργα αντιπλημμυρικής προστασίας περιοχής Βαθυρρύακος , προϋπολογισμού ύψους 0,235 εκ. € ενώ σε φάση δημοπράτησης η   
μίσθωση μηχανημάτων για εργασίες καθαρισμού σε ποταμούς και ρέματα αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης ετών 2018 -2019, προϋπολογισμού ύψους 0,600 εκ. € , με χρηματοδοτήσεις από το ΠΔΕ.

     Σημειώνεται επιπροσθέτως ότι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και δυνάμει της ΣΑΕΠ 031, πρόκειται να προχωρήσουν  :

·         Η κατασκευή έργων διέλευσης Βοσβόζη  προϋπολογισμού 0,5 εκ. € , το οποίο βρίσκεται στο στάδιο σύνταξης τευχών δημοπράτησης .
·         Η κατασκευή έργων διέλευσης Αμυγδαλορέματος προϋπολογισμού 0,5 εκ. € ,  το οποίο βρίσκεται στο στάδιο σύνταξης τευχών δημοπράτησης .
·         Η κατασκευή έργων διέλευσης Ποντικορέματος προϋπολογισμού 1,25 εκ. € ,  το οποίο βρίσκεται στο στάδιο σύνταξης τευχών δημοπράτησης .


Από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης
                                                                                                                    

Δεν υπάρχουν σχόλια: