Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018

ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ
 Θερμή επιστολή στον Επικ. Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, πρώην Υπουργό και τ. Βουλευτή Ροδόπης Ευριπίδη Στυλιανίδη απέστειλε ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κ.κ. Βαρθολομαίος, ο οποίος παρέλαβε το πρώτο ανάτυπο του νέου του βιβλίου του με τίτλο Thrace: TheGreekModelofanOpenDemocraticSocietyτων εκδόσεων Μίνωας.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, με τον οποίο ο Ευριπίδης Στυλιανίδης συνεργάστηκε με επιτυχία στο παρελθόν ως Υπουργός, εξάρει στην επιστολή του την πρωτοβουλία και τη σημασία της συγγραφής της συγκεκριμένης μελέτης για τη Θράκη στα αγγλικά και διαβεβαιώνει το συγγραφέα ότι, αφού και ο ίδιος τη μελέτησε, αποφάσισε να τη συμπεριλάβει στην Πατριαρχική Βιβλιοθήκη.
Συγκεκριμένα ο Οικουμενικός Πατριάρχης τόνισε «Ούτως εκτιμώντες την παρουσίαν και αξίαν του βιβλίου, ως πολύτιμονσυνεισφοράν εις το οικουμενικόνπνευματικόνθησαυροφυλάκιον, συγχαίρομεν υμίν δια την συγγραφήν και έκδοσιν του υμετέρου πονήματος, υπό τον τίτλον“Thrace: TheGreekModelofanOpenDemocraticSociety” και ευχαριστούμεν θερμώς από του σεπτού κέντρου της Ορθοδοξίας δια την αποστολήν αυτού, όπερδιεξελθόντες, παρά τας πολυμερείς ημών ευθύνας και τα καθήκοντα, απεθησαυρίσαμεν εν τη ημετέρα Πατριαρχική Βιβλιοθήκη, εν τη βεβαιότητι ότι τούτο θέλει καταστή επωφελές τοις εντευξομένοις εις τας σελίδας αυτού».

Δεν υπάρχουν σχόλια: