Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Σύναξης της Ιεραρχίας του Οικουμενικού Θρόνου


Οικουμενικός Πατριάρχης:Αγωνιζόμεθαδιά την ενότητα και ευστάθειαν της ΟρθοδοξίαςΟλοκληρώθηκαν, χθες βράδυ, Δευτέρα, 3η Σεπτεμβρίου, οι εργασίες της Σύναξης των εν ενεργεία Μητροπολιτών και Αρχιεπισκόπων του Οικουμενικού Θρόνου, που συνεδρίασαν υπό την προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, από την 1η Σεπτεμβρίου, στην Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Σταυροδρομίου Κωνσταντινουπόλεως.


Κατά τη διάρκειά της Συνάξεως, που ξεκίνησε με ομιλία του Παναγιωτάτου, τέθηκαν ζητήματα που απασχολούν το Οικουμενικό Πατριαρχείο αλλά και διορθοδόξου ενδιαφέροντος.  Εισηγήσεις  πραγματοποίησαν οι Μητροπολίτες Γέρων Περγάμου Ιωάννης, Γέρων Πριγκηποννήσων Δημήτριος, Γαλλίας Εμμανουήλ, Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου Ανδρέας, Προύσης Ελπιδοφόρος, ΑδριανουπόλεωςΑμφιλόχιος, Σμύρνης Βαρθολομαίος και οι Επίσκοποι Αβύδου Κύριλλος και Χριστουπόλεως Μακάριος. Κατόπιν των εισηγήσεων ακολούθησε εκτενής διαλογική συζήτηση, με ερωτήσεις προς τους ομιλητές και τοποθετήσεις επί των εισηγήσεων εκ μέρους των συμμετεχόντων Ιεραρχών.

Στην καταληκτήρια ομιλία του, o Οικουμενικός Πατριάρχης, τόνισε ότι, «η διακονική και εσχατολογική ταυτότης της Εκκλησίας απειλείται σήμερον όχι μόνον από την εκκοσμίκευσιν, αλλά και από την κλειστότητα και την εσωστρέφειανμιάςπνευματικότητος, η οποία παρεισέρχεται εις την Εκκλησίαν. Είμεθα κληρονόμοι και φύλακες της ιεράς παρακαταθήκης των Πατέρων, της ορθής πίστεως, της ορθής λατρείας και δοξολογίας και της εν Χριστώ και κατά Χριστόν ορθοπραγίας, της ελευθεροποιού αληθείας, της φιλοκαλίας και της φιλανθρωπίας, του κοινοτικού πνεύματος και του πολιτισμού της αλληλεγγύης, εν επιγνώσει της αρρήκτου ιστορικής συνεχείαςμιάς παραδόσεως, μαρτυρηθείσηςδιά της ομολογίας και της θυσίας των Αγίων, διά της ορθοδόξου ευσεβείας και της πνευματικότητος, διά του θαύματος της θεολογίας των Πατέρων, διά του σταυροαναστασίμου ήθους της ασκήσεως, διά του ευχαριστιακού τρόπου του βίου, διά της ελπίδος της αιωνιότητος. Έκαστος εξ ημών, Ιερώτατοι αδελφοί, και άπαντες ομού, κλήρος και λαός, είμεθα διάκονοι και υπερασπισταί αυτών των αληθειών και των ευλογιών ενώπιον Θεού και ανθρώπων».

Σε άλλο σημείο, είπε χαρακτηριστικά, ότι, «αγωνιζόμεθαδιά την ενότητα και ευστάθειαν της Ορθοδοξίας και διά την κοινήν εκκλησιαστικήν μαρτυρίαν. Ανεφέρθημεν εις την παρούσανσύναξιν εκτενώς εις τα διορθόδοξα θέματα. Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, ως υπεύθυνονδιά την διαφύλαξιν της ενότητος, τον συντονισμόν των διορθοδόξων σχέσεων και των πανορθοδόξων πρωτοβουλιών, λειτουργεί την ένθεον αυτού διακονίαν εν τη ορθοδόξω οικουμένη πιστόν εις ταςαμεταθέτουςεκκλησιολογικάς και κανονικάς αρχάς της Παραδόσεως των Πατέρων».

Στη συνέχεια, της ομιλίας του, ο Πατριάρχης, πρόσθεσε:

«Καλλιεργούμενευθαρσώς και τηνσυνάντησινμετονσύγχρονονκόσμον, εντω οποίω η Εκκλησία ζη και δίδειτην μαρτυρίαν της. Αιμεγάλαι προκλήσειςτων καιρών, η κυριαρχία τηςτεχνολογίας και των επιτευγμάτωντης, η εκκοσμίκευσις, η παγκοσμιοποίησις, η προιούσα συρρίκνωσις και λήθητηςκοινωνικής και κοινοτικήςδιαστάσεωςτηςελευθερίας, η κοινωνική αδικία, ο ευδαιμονισμός, η καταστροφήτου περιβάλλοντος, αλλά και ο εθνοφυλετισμός, ο θρησκευτικόςφονταμεταλισμός, η σύγκρουσιςτων πολιτισμών και άλλαι απειλαί κατάτηςιερότητοςτου ανθρωπίνου προσώπου, απαιτούνκοινάς απαντήσεις, κοινήν μαρτυρίαν, κοινήν πορείαν προςτομέλλον. Ο ΆγιοςΠεργάμου προσφυέστατα υπενθυμίζει αυτότοχρέοςτηςΟρθοδοξίας: “Στονκόσμο πουέρχεται, η Ορθοδοξία δεν μπορεί να δώσειτη μαρτυρία της κατατεμαχισμένη, αλλά «ενενίστόματι και μια καρδία». ΤοΟικουμενικό Πατριαρχείοέχειχρέος να υπενθυμίζεισεόλουςτην καθολικότητα και οικουμενικότητα τηςΕκκλησίας, προβάλλοντας το πνεύμα της καταλλαγής και της υπερβάσεωςτων αντιθέσεων, και διακονώντας τηνενότητα τηςΟρθοδοξίας”».

Δεν υπάρχουν σχόλια: