Πέμπτη 23 Αυγούστου 2018

Να δημιουργηθούν Βρεφικά Τμήματα στους Παιδικούς Σταθμούς του δήμου Μαρωνείας-Σαπών


Πολλοί είναι οι δήμοι της χώρας οι οποίοι ύστερα από το νέο νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει για τους Παιδικούς Σταθμούς  και τις δυνατότητες που δίνονται μέσα από αυτό, μπορούν να δημιουργήσουν βρεφικά τμήματα, αφού πρώτα έχουν προετοιμαστεί και με τις κατάλληλες μελέτες έχουν επιχορηγηθεί για το συγκεκριμένο σκοπό.

Η ίδρυση βρεφικών τμημάτων αποτελεί πλέον μια κοινωνική αναγκαιότητα αφού η προσφορά τους στην οικογένεια, στην κοινωνία και στα ίδια τα παιδιά θεωρείται καθοριστική.
Τα βρεφικά τμήματα και ύστερα από τη μείωση του χρόνου ηλικίας (έως 4 ετών), στα άλλα τμήματα των Παιδικών Σταθμών, κρίνονται πλέον απαραίτητα και θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα η δημιουργία και λειτουργία τους εκεί που δεν υπάρχουν.
Στους Παιδικούς Σταθμούς του δήμου Μαρώνειας- Σαπών επιβάλλεται να ξυπνήσουν το συντομότερο οι απαραίτητες ενέργειες, να γίνουν οι απαιτούμενε μελέτες και να εξασφαλισθεί η χρηματοδότηση για τη λειτουργία και βρεφικών τμημάτων.
Τέτοιου είδους κοινωνικές δομές που η περιοχή μας τις χρειάζεται οι πολίτες τις έχουν ανάγκη και ιδιαίτερα όταν η πολιτεία τις προωθεί και τις χρηματοδοτεί δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να μην αξιοποιούνται από την τοπική αυτοδιοίκηση, από τις τοπικές αρχές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: