Πέμπτη 2 Αυγούστου 2018

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΗΤΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΛΓΑ Ο ΙΛΧΑΝ ΑΧΜΕΤ


Από την πρώτη στιγμή που προέκυψε το εκτεταμένο πρόβλημα στην φετινή παραγωγή των καπνών της Ροδόπης, ο βουλευτής  Ιλχάν Αχμέτ, υπέδειξε ως την πιο ασφαλή οδό αποζημιώσεων μέσω των ΠΣΕΑ.Στην ίδια άποψη προσχωρεί και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο οποίος στην απάντηση του σε ερώτηση που είχε κατατεθεί από τον βουλευτή, μιλά για «αποζημιώσεις δυνάμενες να ενταχθούν στο πρόγραμμα ΚΟΕ», δηλαδή στις Κρατικές Οικονομικές Ενισχύσεις.

Με γνώμονα την απάντηση του ΥΠΑΑΤ και τις προϋποθέσεις που αυτή βάζει σχετικά τις αποζημιώσεις των καπνοπαραγωγών της Ροδόπης, ο Ιλχάν Αχμέτ επισκέφθηκε σήμερα τον προϊστάμενο του ΕΛΓΑ Αλεξανδρούπολης, Αθανάσιο Πανάγο, από τον οποίο ζήτησε τον οδικό χάρτη των ενεργειών για την αποζημίωση στον τομέα του καπνού που επλήγη από την νεκρωτική ίωση των τελευταίων μηνών.
Ο βουλευτής Ροδόπης εστίασε την προσοχή του στις τρεις προϋποθέσεις για τις αποζημιώσεις που θέτει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και πιο συγκεκριμένα: α) να προηγηθεί επιστημονική μελέτη, β) να εκτιμηθεί το κόστος της δαπάνης μέσα από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης και γ) ναεκδοθεί ΚΥΑ όπου θα καθορίζονται ο χρόνος και οι όροι κάλυψης των κινδύνων που περιλαμβάνονται στους κανονισμούς του ΕΛΓΑ.
Παράλληλα, ο κ. Ιλχάν Αχμέτ επέστησε προς τον κ. Πανάγο την προσοχή για τον τρόπο σύνταξης της μελέτης της επιτροπής του ΕΛΓΑ ΑΜ-Θ ώστε: α) να τεκμηριώνεται η άποψη ότι η απώλεια παραγωγής είναι συνάρτηση μίας δυσμενούς καιρικής συνθήκης και όχι συνδυασμός πολλών, β) να δοθεί η δέουσα προσοχή ώστε η τεκμηρίωση σχετικά με την απώλεια της παραγωγής να είναι συμβατή με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς προκειμένου να μην βρεθούμε ενώπιον δυσάρεστων εκπλήξεων.
Από την πλευρά του ο κ. Πανάγος επισήμανε ότι: α) η έκταση της καταγεγραμμένης ζημιάς ξεπερνά κατά πολύ το 30% που ορίζεται ως αναγκαία συνθήκη αποζημιώσεων, β) στο τέλος Αυγούστου θα συνταχθεί έκθεση ζημιών από τα ΠΣΕΑ προς τον διοίκηση του ΕΛΓΑ για την τρέχουσα περίοδο και αυτή θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2018 για όλες τις τυχόν ζημιές που θα καταγραφούν και μετά την 1η Σεπτεμβρίου, γ) οι ξεροθερμικές συνθήκες στην Ροδόπη από τα τέλη Μαρτίου έως τα μέσα Ιουνίου,  ευνόησαν την ανάπτυξη της ασθένειας του θρίπα και την μετάδοσή της από τα μολυσμένα φυτά προς τα υγιή. 
Να σημειωθεί ότι ο ετήσιος εθνικός προϋπολογισμός για γεωργικές αποζημιώσεις φθάνει τα 16 εκατομμύρια ευρώ, ποσό το οποίο δεν αναμένεται να επαρκέσει για τις εκτεταμένες ζημίες και την συνακόλουθη μεγάλη απώλεια εισοδήματος που αναμένεται να καταγραφεί φέτος στην Ροδόπη. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει η Ελλάδα να αιτηθεί επιπλέον κονδύλια από την Ε.Ε.
Σε ό,τι αφορά το βαμβάκι και τα σιτηρά, στην απάντησή του ο κ. Αποστόλου επισημαίνει ότι «εφόσον οι αρμόδιοι φορείς επιβεβαιώσουν τηνεπικράτηση ειδικών καιρικών συνθηκών που συνιστούν λόγο ανωτέρας βίας και έχουν ωςαποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής σύσπορου βαμβακιού σε επίπεδα κατώτερα της ελάχιστης απαιτούμενης στρεμματικής απόδοσης, ο ΟΠΕΚΕΠΕ λαμβάνει υπόψη του την ενλόγω επιβεβαίωση, ώστε να αποδοθεί, όπως πρέπει, η συνδεδεμένη ενίσχυση στους ζημιωθέντες παραγωγούς».
Αναφορικά με τη συνδεδεμένη ενίσχυση για τον σκληρό σίτο,προβλέπεται ότι «δικαιούχοι της ενίσχυσης είναιγεωργοί που καλλιεργούν σκληρό σιτάρι σε επιλέξιμες εκτάσεις, υπό την προϋπόθεσηχρήσης:α) ορισμένης ποσότητας πιστοποιημένου σπόρου σποράς ή σπόρου βελτιωτή καιβ) ποικιλιών εγγεγραμμένων στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογοτων Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών. Ως ελάχιστη απαιτούμενη ποσότητα πιστοποιημένων σπόρων σποράς για τον σκληρό σίτοκαθορίζονται τα 12 κιλά ανά στρέμμα».
Ο κ. Ιλχάν Αχμέτ σημειώνει σχετικά: «Δεν εφησυχάζουμε από την στιγμή που μεγάλο κομμάτι της φετινής αγροτικής παραγωγής βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα. Το εισόδημα της Ροδόπης και η ευημερία των πολιτών της είναι ταυτισμένο με την αγροτική της οικονομία, τα μεγέθη της οποίας ξεπερνούν κατά πολύ τους εθνικούς μέσους όρους. Συνεχίζουμε με προσοχή και ορθολογισμό για την επίτευξη του τελικού μας στόχου, που δεν είναι άλλος από την δικαίωση του εύλογου αιτήματος των αγροτών μας για αποζημιώσεις από τα έκτακτα γεγονότα που έπληξαν την παραγωγή τους».       

Δεν υπάρχουν σχόλια: