Τρίτη 31 Ιουλίου 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ.κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

       Τετάρτη,01/08/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν  
                      7:00 μ.μ.             ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ καί ἐν συνεχείᾳ τοῦ Μικροῦ Παρα-
                                                   κλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον στόν Ἱερό
                                                   Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς.


·         Πέμπτη,02/08/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν  
                      7:00 μ.μ.             ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ καί ἐν συνεχείᾳ τοῦ Μεγάλου Παρα-
                                                   κλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον στόν Ἱερό
                                                   Ναό Ἁγίου Νικολάου Ἰάσμου.

·         Παρασκευή,03/08/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν  
                      7:00 μ.μ.                   ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ καί ἐν συνεχείᾳ τοῦ Μικροῦ Παρα-
                                                         κλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον στόν Ἱερό
                                                         Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀετολόφου.                                                         

·         Σάββατο,04/08/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν Ἱερό
                      πρωΐ                    Ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Πολυάνθου.

·         Κυριακή,05/08/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στό Ἱερόν
                      πρωΐ                    Παρεκκλήσιον Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Προσκυνητῶν
                                                    (Ταχυδρομικῶν).

·         Κυριακή,05/07/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν  
                      7:30 μ.μ.             ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό
                                                  Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Καρυδιᾶς.

·         Δευτέρα,06/08/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν πανηγυ-
                      πρωΐ                  ρίζοντα Ἱερό Ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Καρυδιᾶς.

·         Δευτέρα,06/08/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν  
                      7:00 μ.μ.            ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ καί ἐν συνεχείᾳ τοῦ Μικροῦ Παρα-
                                                 κλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον στόν Ἱερό
                                                 Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Μέσσης.

                                                        
·         Τρίτη,07/08/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν  
                      7:00 μ.μ.        ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ καί ἐν συνεχείᾳ τοῦ Μεγάλου Παρα-
                                              κλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον στόν Ἱερό
                                              Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Καλλιθέας.

·         Τετάρτη,08/08/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν  
                      7:00 μ.μ.            ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ καί ἐν συνεχείᾳ τοῦ Μικροῦ Παρα-
                                                 κλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον στόν Ἱερό
                                                 Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Νέας Πέτρας.


Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Δεν υπάρχουν σχόλια: