Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ


Σε τακτική συνεδρίαση θα συνεδριάσει το Περιφερειακο Συμβούλιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις  30 -07-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.

  Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) είναι τα εξής:


        Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.
        Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

        ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:  
1.       Σχετικά με τις αποζημιώσεις των καπνοπαραγωγών από τις καταστροφές  που προκάλεσε η  νεκρωτική ίωση.
Επερωτών : Ο Επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Χρήστος   Τρέλλης.

2.       Σχετικά με τα μέτρα πρόληψης της πανώλης μικρών μηρυκαστικών και τα μέτρα στήριξης των    κτηνοτρόφων  της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
Επερωτών : Ο Επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Χρήστος     Τρέλλης.

3.   Σχετικά με τα μέτρα στήριξης των πληγέντων  αγροτών  από τις  πλημμύρες  των Δήμων Τοπείρου και Χρυσούπολης .
Επερωτών : Ο Επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Χρήστος   Τρέλλης.

4.    Σχετικά  με την αντικατάσταση  του Γενικού Διευθυντή Ανάπτυξης της ΠΑΜΘ.
        Επερωτών : Ο Επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού  «Κοινωνική Συμμαχία» κ. Φώτιος   Καραλίδης

5.   Σχετικά με την ΕΡΓΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΜ-Θ  Α.Ε.
        Επερωτών : Ο Επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού  «Κοινωνική Συμμαχία» κ. Φώτιος   Καραλίδης.

6.    Σχετικά  με την υλοποίηση  του ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020.
        Επερωτών : Ο Επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού  «Κοινωνική Συμμαχία» κ. Φώτιος      Καραλίδης.

 7.  Σχετικά με το ΒΙΟΠΑ ΚΑΒΑΛΑΣ.
        Επερωτών : Ο Επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού  «Κοινωνική Συμμαχία» κ. Φώτιος  Καραλίδης.

8.    Σχετικά με το ΒΙΟΠΑ ΚΑΒΑΛΑΣ.
        Επερωτών : Ο Επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού  «Γνώση και Συνεργασία» κ. Βασίλειος     Τραϊφόρος.

9.   Σχετικά με την καταπολέμηση  κουνουπιών.
Επερωτών : Ο Επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού  «Κοινωνική Συμμαχία» κ. Φώτιος Καραλίδης.

       ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  :     
1.    Έγκριση τροποποίησης ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2018 - Επικαιροποίηση
Εισηγητής : O Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης  Aναπτυξιακού Προγραμματισμού  Περιβάλλοντος και  Υποδομών της ΠΑΜΘ κ. Κωνσταντίνος  Καλούδης.

2.     Έγκριση τροποποίησης της  αριθμ. 20/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ.  που αφορά την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), για το έτος 2018, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Εισηγήτρια: Η  Εκτελεστική  Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης κα.     Ζωή  Κοσμίδου.

3.       Έγκριση έκδοσης απόφασης  προσωρινής τροποποίησης κυκλοφορίας – εργοταξιακή σήμανση – στα τμήματα Λάδη - διασταύρωση Ζώνης και διασταύρωση Μικρής Δοξιπάρας - Κυπρίνος στην Ε.Ο. 53 στο τμήμα Λάδη – Κυπρίνος, στο  πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΑΔΗ - ΚΥΠΡΙΝΟΣ»
        Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε  ‘Εβρου  κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

4.       Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. στο ερευνητικό έργο Enhancing Risk management Through Human factors - developing RESILIENT COMMUNITIES (EARTH - RESILIENT COMMUNITIES) του ευρωπαïκού προγράμματος-πλαισίου HORIZON 2020.
Εισηγητής : Ο Περιφερειακός Σύμβουλος αρμόδιος για Ευρωπαϊκά Προγράμματα κ. Ιωάννης    Μπούτος.

5.       Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. στο ερευνητικό έργο TIMING (Technologies for timely decIsion MakING) του ευρωπαïκού προγράμματος-πλαισίου HORIZON 2020.
Εισηγητής : Ο Περιφερειακός Σύμβουλος αρμόδιος για Ευρωπαϊκά Προγράμματα κ. Ιωάννης    Μπούτος.

6.       Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. στο ερευνητικό έργο Early Warning and Advanced Technologies for Emergency Response to water-related events (E-WATER) του ευρωπαïκού προγράμματος-πλαισίου HORIZON 2020.
Εισηγητής : Ο Περιφερειακός Σύμβουλος αρμόδιος για Ευρωπαϊκά Προγράμματα κ. Ιωάννης    Μπούτος.7.       Έγκριση σχεδίου και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Ιεράς  Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης για την υλοποίηση του έργου: “Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του νέου Ιωακείμειου Γηροκομείου  Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης (Β’ Φάση)”                       
        Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε  ‘Εβρου  κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

8.       Ανάκληση  της  αριθμ. 73/2018 απόφασης  του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής      Μακεδονίας και Θράκης με την οποία εγκρίθηκε η Προγραμματική Σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Πραγματογνωμοσύνη-διερεύνηση αιτιών κατάρρευσης της γέφυρας Κομψάτου και προτάσεις αποκατάστασή της».
Εισηγητής: O Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης  Aναπτυξιακού Προγραμματισμού  Περιβάλλοντος και  Υποδομών της ΠΑΜΘ κ. Κωνσταντίνος  Καλούδης.

9.       Ανάκληση  της  αριθμ. 63/2018 απόφασης  του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής      Μακεδονίας και Θράκης με την οποία εγκρίθηκε  η  Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ  του Δήμου Προσοτσάνης και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το  έργο: “Πολιτιστικές και Αθλητικές Εκδηλώσεις Δήμου Προσοτσάνης 2018” .

Εισηγητής :O Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της ΠΑΜΘ κ. Αριστοτέλης  Γκαράνης.

10.    Έγκριση υποβολής αιτήματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  και Θράκης προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την παραχώρηση κατά χρήση στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας  και Θράκης, του τεμαχίου 192 Αρχικής Διανομής 1931 Αγροκτήματος Φαναρίου, έκτασης εμβαδού 8.000,00 τ.μ.
Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ροδόπης κ. Νικόλαος  Τσαλικίδης .

11.   Έγκριση α) Διενέργειας διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς δημοσίευση προκήρυξης κατά το άρθρο 32, παρ. 2, περιπ. β, υποπερ. αα του Ν. 4412/2016, για την αμοιβή του μουσικού σχήματος  του Σταύρου Ξαρχάκου  και της Άλκηστης Πρωτοψάλτη, για την διεξαγωγή  συναυλίας  με τίτλο <<Η Τελευταία  Συνάντηση>> στο πλαίσιο της διοργάνωσης της δράσης «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ VIA EGNATIA ΣΤΗΝ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ 2018 » με  Ε.Φ.2071,  Κ.Α.Ε. 9899.0003 του Άξονα 2, Μέτρο 2.2, Κ.Δ. 183601006, που θα διεξαχθεί  στην Ξάνθη, στις 25  Αυγούστου 2018, συνολικού  προϋπολογισμού  με ΦΠΑ 31.500  ευρώ και β)Εξουσιοδότηση της Οικονομικής  Επιτροπής για την διενέργεια  της εν λόγω διαπραγμάτευσης.
Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ξάνθης  κ. Κωνσταντίνος  Ζαγναφέρης.

12.   Έγκριση α) Διενέργειας διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς δημοσίευση προκήρυξης κατά το άρθρο 32, παρ. 2,περιπ. β, υποπερ. αα του Ν. 4412/2016, για την αμοιβή του μουσικού σχήματος  του  Ορφέα  Περίδη -Λιζέτα  Καλημέρη , στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης με το  Κέντρο Πολιτισμού  Δήμου Ξάνθης της δράσης «ΓΙΟΡΤΕΣ  ΠΑΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ» με Ε.Φ. 2072, Κ.Α.Ε. 0844.0001 του Άξονα 2, Μέτρο 2.2, Κ.Δ. 183611006 ,   που θα διεξαχθεί  στην Ξάνθη, στις 7/9/2018, συνολικού  προϋπολογισμού  με ΦΠΑ  15.000  ευρώ και β)Εξουσιοδότηση της  Οικονομικής  Επιτροπής για την διενέργεια  της εν λόγω διαπραγμάτευσης.
Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ξάνθης  κ. Κωνσταντίνος  Ζαγναφέρης.

13.   Έγκριση τροποποίησης της αριθμ.104/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο και  η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Δήμου Καβάλας και της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας), ως προς τα  έχοντας υπόψη και ως προς τα άρθρα 3,5,7  και  14 αυτής».
Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Καβάλας  κ. Θεόδωρος  Μαρκόπουλος.

14.   Ανάκληση της  αριθμ. 103/2018 απόφασης  του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής      Μακεδονίας και Θράκης  με την οποία εγκρίθηκε  η  Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ  του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, του Δήμου Καβάλας, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας –ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ και του ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας για το έργο «61ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝ».

Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Καβάλας  κ. Θεόδωρος  Μαρκόπουλος.

15.   Έγκριση σχεδίου και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ  του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, του Δήμου Καβάλας, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας –ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ και του ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας για το έργο «61ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝ».

Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Καβάλας  κ. Θεόδωρος  Μαρκόπουλος.

16.   Έγκριση: α)Υποβολής πρότασης  για ένταξη της πράξης με τίτλο «Επέκταση Δικτύων Ηλεκτροφωτισμού και Τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών – επιστρώσεις στον προσήνεμο μόλο του Κεντρικού Λιμένα Καβάλας», συνολικού προϋπολογισμού 1.550.000,00 στην πρόσκληση AMΘ38/26-05-2017 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης και χρηματοδότηση από το Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 2 του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020» &
β) Σχεδίου και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας Α.Ε. και  της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την πράξη «Επέκταση δικτύων Ηλεκτροφωτισμού και τροφοδοσίας  ελλιμενισμένων σκαφών-επιστρώσεις στον προσήνεμο μόλο του Κεντρικού Λιμένα Καβάλας».
               Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Καβάλας  κ. Θεόδωρος  Μαρκόπουλος.

17.   Επικύρωση πρακτικών   5ης  και  6ης συνεδρίασης, έτους  2018  του  Περιφερειακού Συμβουλίου

       της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης.

       Εισηγήτρια : Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης             
       κα.  Ελένη  Δημούδη – Τζατζαΐρη.

18.   Συζήτηση σχετικά την αναδιάρθρωση των ανωτάτων εκπαιδευτικών κέντρων και τις συνενώσεις των ΤΕΙ  με τις πανεπιστημιακές κοινότητες.
Εισηγητής : Ο Επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού  «Γνώση και Συνεργασία»  κ.  Βασίλειος   Τραϊφόρος.

19.   Συζήτηση σχετικά μετά  τα  προβλήματα αγροτικού εξηλεκτρισμού.
       Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε  Ξάνθης κ. Κωνσταντίνος  Ζαγναφέρης.
                                                                                                         Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                              ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                                                  ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ


                                                                                                ΕΛΕΝΗ  ΔΗΜΟΥΔΗ – ΤΖΑΤΖΑΪΡΗ


Δεν υπάρχουν σχόλια: