Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018

Πρόγραµµα Κοινωνικής Προσφοράς Ενόπλων ∆υνάµεων στην Άνω ∆ροσίνη


Ανακοινώνεται, ότι την Τρίτη 12 Ιουνίου 2018, στρατιωτικό ιατρικό κλιµάκιο του ∆΄ Σώµατος Στρατού και της 29ης Μηχανοποιηµένης Ταξιαρχίας Πεζικού
αποτελούµενο από Ιατρό Άνευ Ειδικότητας και Οδοντίατρο, θα επισκεφτεί το µειονοτικό δη-
µοτικό σχολείο του χ. Άνω ∆ροσίνη, από 09:30Ω έως 11:00Ω, για δωρεάν υγειονοµικές εξετάσεις των µαθητών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: