Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018

Βλάβες και διαρροές νερού στα Κασσιτερά


Διαρροές στο δίκτυο ύδρευσης των Κασσιτερών εντόπισαν αναγνώστες μας που μας έστειλαν τη συγκεκριμένη φωτογραφία, κάτι ου ενισχύει περισσότερο και τεκμηριώνει τους ισχυρισμούς ότι η έλλειψη νερού στα Κασσιτερά οφείλεται κατά κύριο λόγο σε βλάβες του δικτύου και στη διαρροή ποσοτήτων νερού.
Αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και άμεση παρέμβαση γιατί ειδικά τώρα την θερινή περίοδο η έλλειψη νερού ταλαιπωρεί αφάνταστα τους πολίτες και τα νοικοκυριά.
Επιπροσθέτως πρόκειται για κατασπατάληση ενός αγαθού που αυτή την περίοδο τελεί υπό έλλειψη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: