Παρασκευή 4 Μαΐου 2018

Μπορεί να λειτουργήσει το Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στις Σάπες


Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων απαντά θετικά σε αίτημα των συμβούλων της ελάσσονος αντιπολίτευσης του δήμου Μαρωνείας-Σαπών

Ευκαιρία και για την λειτουργία διοικητηρίου στην πόλη
Σε πρόσφατη επιστολή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στο αίτημα των δημοτικών συμβούλων της ελάσσονος αντιπολίτευσης του δήμου Μαρωνείας-Σαπών Ντίνου Χαριτόπουλου, Μαυρίδη Μίλτου και Μουζαλιώτη Σωτήρη, σχετικά με τη λειτουργία γραφείου ΔΟΥ στις Σάπες, η απάντηση είναι θετική και συγκεκριμένα ανάμεσα στα άλλα αναφέρει τα εξής :

«2. Μετά τη σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 43 του μέρους πρώτου του νόμου 4389/2016 , η οποία λειτουργεί από 1-1-2017, εκδόθηκε στις 22-3-2017 απόφαση του διοικητή της Α.Α.Δ.Ε , με θέμα οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στις διατάξεις της οποίας και ειδικότερα στο άρθρο 38 προβλέπεται ότι στο νομό Ροδόπης λειτουργεί η ΔΟΥ Κομοτηνής, Α’ τάξεως, με έδρα τη δημοτική κοινότητα Κομοτηνής στην οποία υπάγεται το Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.) Μαρωνείας-Σαπών, με έδρα τις Σάπες.
Στην υποπαράγραφο β της παραγράφου 7 του ίδιου άρθρου ορίζονται ποια αρμοδιότητες που ασκούνται από τα Γ.Ε.Φ.
3. Το Γ.Ε.Φ Μαρωνείας-Σαπών αποτελεί γραφείο της ΔΟΥ Κομοτηνής της Γενικής Φορολογικής διοίκησης και απαραίτητες προϋποθέσεις για να λειτουργήσει  όπως κάθε Γ.Ε.Φ είναι :
α) Να έχει διατεθεί ο κατάλληλος χώρος στέγασης αυτού από τον οικείο δήμο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει απαραιτήτως πρόσβαση  στο δίκτυο «SYZEYXIS»
β) Εφόσον έχει διατεθεί και εξοπλιστεί ο ανωτέρω χώρος ο προϊστάμενος της ΔΟΥ οφείλει να το στελεχώσει με το απαιτούμενο προσωπικό.»
Ύστερα από αυτό δεν μένει παρά να προχωρήσει η παραχώρηση ενός γραφείου του κτιρίου της ΔΟΥ Σαπών, για το συγκεκριμένο σκοπό, να εξοπλιστεί και να ξεκινήσει άμεσα η πλήρης λειτουργία του εν λόγω γραφείου στις Σάπες που τόσο ανάγκη το έχει η περιοχή.
Παράλληλα η όλη εξέλιξη θα πρέπει να συνδυαστεί  με την συστέγαση και άλλων υπηρεσιών και γραφείων στο συγκεκριμένο κτίριο για να δημιουργηθεί εν τέλει και να λειτουργήσει ένα μικρό διοικητήριο στις Σάπες.
Έτσι θα καταστεί η πόλη και  πάλι διοικητικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής με όσα θετικά αυτό συνεπάγεται.
Τώρα που όλα είναι έτοιμα δεν μένουν παρά τα τυπικά στάδια  και όλες οι απαιτούμενες ενέργειες ώστε να γίνει το πρώτο βήμα για την αναστροφή της αρνητικής πορείας που διανύει τα τελευταία χρόνια η περιοχή του δήμου Μαρωνείας Σαπών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: