Πέμπτη 10 Μαΐου 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ.κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ


 
       Παρασκευή,11/05/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν  
                      πρωΐ                          ἀκολουθίαν τῆς Ἀρτοκλασίας, προσφερομένης ὑπό τῆς
                                                         Διευθύνσεως τῆς Νοσηλευτικῆς Ὑπηρεσίας καί τοῦ Συλλόγου
                                                        Ἐργαζομένων τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Κομοτηνῆς ἐπ’
                                                        ἀφορμῇ τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Παγκοσμίου Ἡμέρας τοῦ/τῆς
                                                        Νοσηλευτοῦ-τρίας στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ
                                                        τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς.


·         Κυριακή,13/05/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν Ἱερό Ναό
                      πρωΐ                   Ἁγίας Τριάδος Μεσσούνης.

·         Κυριακή,13/05/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά μετάσχῃ τῆς τελετῆς τῆς ἐπι-
                      10:30 π.μ.            σήμου ἐπάρσεως τῆς ἱστορικῆς σημαίας ὑπό τοῦ Δημάρχου τῆς
                                                   πόλεως στόν χῶρον τοῦ Ἡρώου.

·          Κυριακή,13/05/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ὑποδεχθῇ τήν σεβασμία καί
                      7:00 μ.μ.                θαυματουργό εἰκόνα τῆς Παναγίας Φανερωμένης ἀπό τήν ὁμώνυμη Ἱερά Μονή Βαθυρρύακος ἔμπροσθεν τοῦ Δημαρχείου Κομοτηνῆς καί ἐν συνεχείᾳ θά πραγματοποιηθῇ λιτάνευσις Αὐτῆς διά τῶν ὁδῶν: Ὀρφέως καί Βενιζέλου, πού θά κατα-λήξῃ στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς, ὅπου θά ψαλῇ ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ τῇ συμμετοχῇ τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν: Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου, Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γερασίμου, Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου, καί τοῦ Ποιμενάρχου ἡμῶν Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος.

·         Δευτέρα,14/05/2018: Ἀρχιερατικό συλλείτουργο στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμή-     
                      πρωΐ                  σεως τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιω-
                                                  τάτου Μητροπολίτου Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ.
                                                  Ἀνδρέου, συλλειτουργούντων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητρο-
                                                  πολιτῶν: Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γερασίμου, Ἱεραπύτνης καί
                                                  Σητείας κ. Κυρίλλου, καί τοῦ Ποιμενάρχου ἡμῶν Μαρωνείας καί
                                                  Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος.

·         Δευτέρα,14/05/2018: Ἐπίσημος Δοξολογία ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου     
                      10:30 π.μ.           Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος στόν Ἱερό Μητρο-
Πολιτικό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς, μετά δέ ταύτην θά ἐκφωνηθῇ ὁ πανηγυρικός τῆς ἡμέρας ὑπό τοῦ Δημάρχου Κομοτηνῆς κ. Γεωργίου Πετρίδη.

·         Δευτέρα,14/05/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἀναπέμψῃ ἐπιμνημόσυνον     
                      11:15 π.μ.           δέησιν στόν χῶρον τοῦ Ἡρώου, μετά δέ ταύτην κατάθεσις
                                                   στεφάνων καί ἐν συνεχείᾳ Παρέλασις.

·         Τρίτη,15/05/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ κατά τήν ἱερά Ἀγρυ-     
                      8:00 μ.μ.        πνία ἐπί τῇ ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα στόν Ἱερό Ναό τῆς τοῦ
                                              Θεοῦ Σοφίας Κομοτηνῆς.

·         Τετάρτη,16/05/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν ἀκο-     
                      6:30 μ.μ.             λουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ στό ἑορτᾶζον Παρεκκλήσιον Ἀναλήψεως
                                                  τοῦ Σωτῆρος Φωλεᾶς (Πλατανάκια).

·         Πέμπτη,17/05/2018: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν πανηγυρί-     
                      πρωΐ                  ζοντα Ἰερό Ναό Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος Ἀετοκορυφῆς.


Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Δεν υπάρχουν σχόλια: