Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018

Υποθηκοφυλακείο Σαπών: Το χρονικό ενός προ αναγγελθέντος θανάτου - Καμία διαβεβαίωση για τη δημιουργία Παραρτήματος Κτηματολογικού Γραφείου στις Σάπες


Σε πρόσφατη απάντηση του Υπουργού περιβάλλοντος και ενέργειας κ. Γιώργου Σταθάκη σε αναφορά που κατέθεσε ο βουλευτής Ροδόπης της ΔΗ-ΣΥ κ. Αχμέτ Ιλχάν, ύστερα από την ανάδειξη του θέματος για κατάργηση του υποθηκοφυλακείου Σαπών από την εφημερίδα μας και την ελάσσονα αντιπολίτευση του δήμου Μαρωνείας Σαπών, Δυστυχώς ο κ. Υπουργός επιβεβαίωσε ότι το υποθηκοφυλακείο Σαπών θα κλείσει και δεν ανέφερε τίποτα για την λειτουργία παραρτήματος Κτηματολογικού Γραφείου στην πόλη.

Το μόνο ενθαρρυντικό στο όλο ζήτημα είναι ότι οι διεργασίες αυτές θα διαρκέσουν δύο χρόνια και έτσι δίνεται η δυνατότητα για την ανάπτυξη και νέων πρωτοβουλιών που πιθανόν θα αποτρέψουν μία τέτοια εξέλιξη.
Το παράδειγμα της έγκρισης λειτουργίας Γραφείου ΔΟΥ στις Σάπες, η κατ’εξαίρεση λειτουργία στην Ορεστιάδα (ύστερα από επιμονή των φορέων της πόλης), Παραρτήματος Κτηματολογικού Γραφείου, καθώς και η λειτουργία τέτοιων παραρτημάτων στις δεύτερες πόλεις των περισσοτέρων νομών, θα πρέπει να αποτελέσουν παραδείγματα για τους φορείς των Σαπών και να ξεκινήσουν έναν αγώνα, έστω και τώρα για την ίδρυση Κτηματολογικού Γραφείου στις Σάπες ως συνέχεια του λειτουργούντος σήμερα υποθηκοφυλακείου.
Με βάση μάλιστα τις τελευταίες εξελίξεις το εν λόγω γραφείο μπορεί να προταθεί να στεγαστεί στο κτίριο της ΔΟΥ Σαπών, που μαζί με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων και με την μεταφορά εκεί κάποιων άλλων υπηρεσιών, θα είναι απολύτως λειτουργικό, και θα εξυπηρετεί επαρκώς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.
Πάντως και ο χρόνος που δίνει το αρμόδιο υπουργείο δεν πρέπει να δημιουργεί εφησυχασμούς γιατί μπορεί να είναι και πολύ μικρότερες από αυτόν που αναφέρει ο υπουργός στερώντας έτσι τη δυνατότητα καλύτερης οργάνωσης και αποδοτικότερης διεκδίκησης.
Αναλυτικά η απάντηση του υπουργού προς τον βουλευτή Ροδόπης κ. Ιλχάν έχει ως εξής:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
AYTOTEΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αθήνα, 15/3/2018    Αρ. Πρωτ. 3806
ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων   Τμήμα Αναφορών
ΚΟΙΝ.:
1. Βουλευτή κ. Ιλχάν Αχμέτ
2. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας &
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Αναφορά» ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 300/1-12-2017 Αναφορά
Σε απάντηση της (α) σχετικής Αναφοράς που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ.
Ιλχάν Αχμέτ και μας διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με το υπ΄ αρ. πρωτ. 894/27-12-2017 έγγραφό του σας γνωρίζουμε ότι:
Με το Νόμο 4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α΄ - 17.01.2018) συστήνεται ο ενιαίος φορέας, «Ελληνικό Κτηματολόγιο», ο οποίος αναλαμβάνει την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης της χώρας έως το 2020, τη λειτουργία, καθώς και τη σταδιακή συγχώνευση των υφιστάμενων Κτηματολογικών Γραφείων και Υποθηκοφυλακείων.
Μέσω της δημιουργίας ενός οργάνου, με ενιαία στρατηγική επιτυγχάνεται ο απαραίτητος συντονισμός, προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία το σύστημα του Κτηματολογίου, το οποίο θα εξασφαλίζει πλήρως την αρχή της δημοσιότητας και θα κατοχυρώνει την ασφάλεια των συναλλαγών.
Κύριοι στόχοι της ριζικής αναδιοργάνωσης των δομών κτηματογράφησης είναι οι εξής:
• Ο εκσυγχρονισμός του συστήματος δημοσιότητας των εμπράγματων σχέσεων, μέσω της επέκτασης του συστήματος του ενιαίου αποδεικτικού κτηματολογίου σε εθνική κτηματοκεντρική βάση (βάσει του μοναδιαίου κωδικού ακινήτου - ΚΑΕΚ).
• Η κεντρική εποπτεία για την ενιαία εφαρμογή των κανόνων καταχώρισης και δημοσιότητας των δικαιωμάτων των πολιτών αλλά και του Ελληνικού Δημοσίου επί της ακίνητης περιουσίας.
• Η παροχή των υπηρεσιών καταχώρισης με διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο.
• Η βέλτιστη εξυπηρέτηση των χρηστών με την παροχή ηλεκτρονικών εφαρμογών κατάθεσης των προς καταχώριση πράξεων, λήψης πιστοποιητικών, έρευνας κτηματολογικών δεδομένων κ.τ.λ.
Το Ελληνικό Κτηματολόγιο είναι φορέας του δημοσίου τομέα (Ν.Π.Δ.Δ.), παρέχει υπηρεσίες
ανταποδοτικού χαρακτήρα και τελεί υπό την εποπτεία του ΥΠΕΝ.
2 Το Ελληνικό Κτηματολόγιο αποτελείται από μια Κεντρική Υπηρεσία, 17 Κτηματολογικά Γραφεία και 72 Υποκαταστήματα. Σε αυτόν ενσωματώνεται η Ανώνυμη Εταιρεία του δημοσίου, με την επωνυμία «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.» (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.), τα λειτουργούντα «οριστικά» και «μεταβατικά» Κτηματολογικά Γραφεία και όλα τα Υποθηκοφυλακεία της χώρας.   Σε διάστημα εντός δύο ετών, κατ’ ανώτατο όριο, από την ημερομηνία δημοσίευσης του νομοσχεδίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα εκδίδονταισταδιακά αποφάσεις, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή, που θα αφορούν καταργήσεις Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων.
Στο νέο φορέα περιέρχονται οι, προβλεπόμενες από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, αρμοδιότητες κτηματογράφησης της Χώρας, σύνταξης και λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου, τήρησης και λειτουργίας του υφιστάμενου, στις περιοχές όπου δεν έχει αρχίσει η λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου, συστήματος
Μεταγραφών και Υποθηκών καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα της εταιρείας «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.» (εφεξής ΕΚΧΑ Α.Ε.), καθώς και των έμμισθων και άμισθων Υποθηκοφυλακείων της Χώρας.
Τα έμμισθα και άμισθα (ειδικά και μη ειδικά) Υποθηκοφυλακεία της Χώρας, καταργούνται σταδιακά, σε βάθος είκοσι τεσσάρων μηνών και οι αρμοδιότητες τους μεταφέρονται στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του φορέα. Η σταδιακή κατάργηση των υποθηκοφυλακείων, θα προχωράει παράλληλα με την πρόοδο της κτηματογράφησης, τη σταδιακή λειτουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών, και των υπόλοιπων λειτουργικών παραμέτρων των σημερινών
δομών. Στόχος είναι η δημιουργία μίας νέας δομής που θα επιτρέψει στους πολίτες να εξυπηρετούνται πλέον ηλεκτρονικά.
Ειδικότερα για την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει την δημιουργία Κτηματολογικού Γραφείου στην Κομοτηνή έδρα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης. Στο μη ειδικό άμισθο υποθηκοφυλακείο Σαπών σήμερα, χρέη υποθηκοφύλακα εκτελεί ένας συμβολαιογράφος, θέση η οποία πρόκειται να καταργηθεί σε βάθος διετίας για επιχειρησιακούς λόγους, καθώς κεντρικός στόχος του επιχειρησιακού σχεδίου είναι να δημιουργηθούν οι απαραίτητες δομές, ώστε το σύνολο των πολιτών να
εξυπηρετείται πλέον ηλεκτρονικά.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: