Τρίτη 27 Μαρτίου 2018

Προκήρυξη εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2018


Ανακοινώνεται ότι από τη Δευτέρα  26 Μαρτίου 2018 μέχρι και την Τρίτη 3 Απριλίου 2018 θα υποβάλλονται αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής  περιόδου Μαΐου 2018.
                Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 19 και την Κυριακή  20  Μαΐου 2018 για τα επίπεδα:

α)    Επίπεδο Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test), στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.
β)     Επίπεδο Β   (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.
γ)   Επίπεδο Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, παρακαλούμε να μεριμνήσουν ώστε έγκαιρα να ολοκληρώσουν την απαιτούμενη διαδικασία εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών για κάθε στάδιο. Συγκεκριμένα :

Α) να έχουν πληρώσει το ηλεκτρονικό παράβολο Δημοσίου (e-paravolo) έως τη Δευτέρα  2 Απριλίου 2018. Η δημιουργία του e-paravolo πραγματοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων www.gsis.gr ή μέσω Κ.Ε.Π. Η πληρωμή του πραγματοποιείται για μη πιστοποιημένους χρήστες μέσω Τράπεζας ή Ε.Λ.Τ.Α. Οι πιστοποιημένοι χρήστες μπορούν να καταβάλουν το ποσό του παραβόλου μέσω πιστωτικής/προπληρωμένης/χρεωστικής κάρτας των Ελληνικών Τραπεζών. Η ημερομηνία του αποδεικτικού πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου πρέπει να έχει ημερομηνία το αργότερο  2 Απριλίου 2018.
Τα ποσά των παραβόλων ανά επίπεδο έχουν ως εξής:
α. των 60 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Α (Α1&Α2),
β. των  80 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Β(Β1&Β2)και
γ. των 100 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Γ(Γ1&Γ2)
Β) να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω του συστήματος καταχώρισης αιτήσεων υποψηφίων, το οποίο είναι προσπελάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση :


ακολουθώντας τις οδηγίες που περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο εγχειρίδιο (manual). Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει την Τρίτη 3 Απριλίου 2018 και ώρα 15:00.

Γ) να προσέλθουν στις ΔΙ.Δ.Ε. το αργότερο έως την Τετάρτη 4 Απριλίου 2018 για την οριστικοποίηση της αίτησής τους, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά :
 
1)      κωδικό υποψηφίου ή εκτυπωμένη την αίτησή τους
2)      την απόδειξη πληρωμής παραβόλου
3)      την ταυτότητά τους και φωτοτυπία αυτής διπλής όψεως. Ελλείψει αυτής, κατατίθεται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού εγγράφου από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου όπως στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφία αυτού. Ανήλικοι υποψήφιοι κάτω των δώδεκα ετών, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου συναφούς δημοσίου εγγράφου, μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από το Δήμο, όπου είναι εγγεγραμμένοι ή τα ΚΕΠ.
Οι Αλλοδαποί υποψήφιοι, εφόσον είναι πολίτες Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταθέτουν φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου, ενώ στις άλλες περιπτώσεις καταθέτουν φωτοτυπία διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη χώρα ή εγγράφων που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.   
4)      φωτοτυπία γνωμάτευσης από Δημόσιο Νοσοκομείο, Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Πιστοποίησης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών του Υπουργείου Υγείας ή ΚΕΔΔΥ (ισχύει μόνο για άτομα με ειδικές ανάγκες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες).

 Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι αιτήσεις ΔΕΝ αποστέλλονται με το ταχυδρομείο.

   Η οριστικοποίηση των αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας θα πραγματοποιείται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας.

     Ειδικότερα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ως εξής:

Περιφερειακή Ενότητα Δράμας:
·    Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας (1η Ιουλίου – Διοικητήριο), Γραφείο 223, Τ.Κ. 66133, Δράμα, τηλ. 2521351223,  fax. 2521351293.

Περιφερειακή Ενότητα Έβρου:
·          Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου  (Κτήριο παλιού Νοσοκομείου, Δήμητρας 19, 68131 Αλεξανδρούπολη), 2ος όροφος γραφείο 4, υπεύθυνος κ. Χαραλαμπίδου Μαρίνα, τηλ. 2551355385 και Fax: 25510-88987.
·         Κτήριο 1ου Γυμνασίου Ορεστιάδας, Βασιλέως Κωνσταντίου 173, ισόγειο, υπεύθυνος κ. Πεΐδης Απόστολος,  τηλέφωνο και Fax 2552022825

Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας:
·    Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας (γρ. 528-545) 5ος όροφος, Κτήριο ΠΕ Καβάλας Τηλέφωνα: 2513503529, 2513503545 FAX: 2513503502.

Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης:
·   Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης  (ισόγειο της Π.Ε Ξάνθης) – Πλατεία Διοικητηρίου 1  – Τ.Κ. 67133  Ξάνθη – Τηλ. 2541350295, 2541350304 και FAX 2541022860.

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης:
·   Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, Στ. Κυριακίδη 91, Τ.Κ. 69132, Κομοτηνή, τηλ.  2531025292  - 2531083702 fax. 2531028469.

        Διευκρινίζεται ότι  για την Περιφερειακή Διεύθυνση  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης :

Α. Οι περιοχές που θα δημιουργηθούν εξεταστικά  κέντρα στις  εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής  περιόδου Μαΐου 2018 είναι:
·         Περιφερειακή Ενότητα   Έβρου
·         Περιφερειακή Ενότητα  Ροδόπης
·         Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Β. Οι εξεταζόμενες γλώσσες  είναι :
·         Αγγλική
·         Γερμανική
·         Ιταλική
·         Γαλλική
·         Ισπανική

Γ. Τα εξεταζόμενα επίπεδα είναι :
·         Α(Α1&Α2) 
·         Β(Β1&Β2)

      
Ενώ  το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα  διεξαγωγής των Εξετάσεων Μαΐου 2018 – για το σύνολο των εξεταζόμενων επιπέδων -  σύμφωνα  με τον πίνακα που ακολουθεί έχει ως εξής :


                                                                                                                    Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                                                                         ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: