Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018

Επικίνδυνος ο δρόμος Αετοκορυφής - Διώνης

Σε πολύ άσχημη κατάσταση είναι τους τελευταίους μήνες ο δρόμος Διώνης-Αετοκορυφής.
Ένα έργο το οποίο είχε κατασκευαστεί το έτος 199 με σκοπό να εξυπηρετεί καλύτερα τους οικισμούς Διώνη, Στρύμη, Παλιά Κρωβύλη, Σαλμώνη, Βέννα, Αετοκορυφή και να συμβάλλει στην καλύτερη σύνδεσή τους με την πόλη των Σαπών και όχι μόνο.

Δυστυχώς όμως ο δρόμος αυτός σήμερα παρουσιάζει προβλήματα σε πολλά σημεία με την πιθανότητα τα προβλήματα αυτά να προήλθαν από την έλυση βαρέων οχημάτων, εγκυμονώντας μεγάλους κινδύνους για όσους διέρχονται από αυτόν.
Εγκυμονούν κινδύνους για οχήματα, ημιφορτηγά, αγροτικά μηχανήματα, δίκυκλα και λοιπά, αλλά και για τους οδηγούς και τους επιβάτες αυτών.
Η συντήρηση του δρόμου Διώνης Αετοκορυφής επιβάλλεται να γίνει το συντομότερο δυνατόν και φυσικά πριν να προκύψουν ζημιές και ατυχήματα από τις πολλές φθορές του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: