Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 Δράση 10.1.04«ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» .

Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα από την Διεύθυνση  Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 2175/28-12-2017 (ΑΔΑ: Ω4ΞΚ4653ΠΓ-Ω2Ε)  Πρόσκληση  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Προτάσεων που αφορά το Μέτρο 10 Δράση 10.1.04 «ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» του ΠΑΑ 2014-2020.

Επισημαίνεται ότι η Δράση 10.1.04 του ΠΑΑ είναι προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ και εφαρμόζεται   σε   30   καθορισμένες  Γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής (Περιοχές παρέμβασης)  οι   οποίες   έχουν   χαρακτηριστεί   ως ευπρόσβλητες  από  τη  νιτρορύπανση  γεωργικής  προέλευσης και περιγράφονται στην πρόσκληση. Οι ενδιαφερόμενοι γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, πρέπει να είναι κάτοχοι αρδευόμενης γεωργικής έκτασης και να καλλιεργούν αροτραίες καλλιέργειες (δέσμευση Α, Β και Δ) ή συγκεκριμένες μόνιμες καλλιέργειες ανά περιοχή παρέμβασης (δέσμευση Γ)
Στόχοι της δράσης είναι η μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες εν δυνάμει ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα).
Οι αιτήσεις στήριξης θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 15-01-2018 έως και 16-02-2018, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/M1014/ . H εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται στον ιστότοπο : https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/. Εγχειρίδια οδηγιών για την εγγραφή και την συμπλήρωση – υποβολή της αίτησης στήριξης θα υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή στους ανωτέρω ιστότοπους. Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων είναι πενταετούς διάρκειας και εκκινούν από την  28/12/2017.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στον ιστότοπο www.agrotikianaptixi.gr και στον ιστότοπο της Περιφέρειας ΑΜΘ (www.pamth.gov.gr), ολόκληρο το κείμενο της με  αριθμ. 2175/28-12-2017  Πρόσκλησης ( ΑΔΑ: Ω4ΞΚ4653ΠΓ-Ω2Ε) ενώ μπορούν επίσης να απευθύνονται  και στις  Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων που υπάγονται.

Ε.Π.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
της Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΑΤΣΟΣ
Γεωπόνος Α'

Δεν υπάρχουν σχόλια: