Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Θεωρούμε πολύ σημαντική την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού να διοργανώσει στην Κομοτηνή, την πρωτεύουσα της Περιφέρειας ΑΜΘ το συνέδριο της Παραγωγικής Ανασυγκρότησης.
Ως εκπρόσωποι των τοπικών επαγγελματιών και τοπικοί εκπρόσωποι της ΓΣΕΒΕΕ και της ΕΣΕΕ, θεωρούμε ότι το παραγωγικό-αναπτυξιακό μοντέλο των τελευταίων δεκαετιών έχει αποτύχει παταγωδώς. Λειτουργεί αστυφιλικά και δεν δίνει βαρύτητα στη πηγή παραγωγικότητας που είναι ο πρωτογενής τομέας και τα δίκτυα μεταφορών (οδικά δίκτυα, λιμάνια κλπ). Πιστεύουμε ότι η πρωτεύουσα Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα πρέπει να είναι διοικητικά και όχι παραγωγικά κέντρα και ότι πρέπει επιτέλους να δοθεί η σκυτάλη της ανάπτυξης εκεί όπου ανήκει: στην ελληνική Περιφέρεια.

Η Ροδόπη αποτελεί όχι το σύνορο αλλά το σύνδεσμο που ενώνει την Ευρώπη και την Ασία. Η γεωστρατηγική θέση της αποτελεί το σημαντικότερο ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα ενώ η παρουσία σε αυτή του κάθετου οδικού άξονα Ελλάδας Βουλγαρίας την καθιστά θελκτική σε τουρισμό και επενδύσεις και μπορεί να δημιουργήσει έδαφος και προοπτική για ανάπτυξη. Η τοποθεσία μας μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία αν αξιοποιηθεί σωστά. Τις προηγούμενες δεκαετίες οι όμορες χώρες, τόσο εμπορικά όσο και τουριστικά, είχαν περιορισμένες δυνατότητες διόδου. Σήμερα ανοίγοντας τα σύνορα η περιοχή μας βρέθηκε στο επίκεντρο της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας. Να σημειωθεί δε, ότι σε ακτίνα 6 ωρών υπάρχουν 25 εκατομμύρια καταναλωτές, εκ των οποίων το 6-7 εκατ. μεγάλης οικονομικής δυνατότητας.
Εν κατακλείδι, πιστεύουμε και διακηρύττουμε ότι η Ροδόπη μπορεί πραγματικά να αποτελέσει ένα φάρο οικονομικής ανάπτυξης μέσα από ένα ενιαίο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξής της,.
Θα θέλαμε να επικεντρωθούμε στους προτεινόμενους άξονες ανάπτυξης:

  1. Διοικητική Ανασυγκρότηση
Κυριότερη προϋπόθεση για την ανάπτυξη αυτού του άξονα είναι η πλήρης αναδιάρθρωση του δημοσίου και της διοικητικής δομής της χώρας. Πιστεύουμε ότι με λίγες κατάλληλες κινήσεις πρέπει να οδηγηθούμε στην αποκέντρωση των διοικητικών υπηρεσιών μεταφέροντας ουσιαστικές αρμοδιότητες από τα Υπουργεία στην Περιφέρεια, ώστε η Τοπική Αυτοδιοίκηση να αποφασίζει σε τοπικά ζητήματα ουσίας, μιας και είναι σαφώς καλύτερος γνώστης της τοπικής κοινωνίας και των αναγκών της.
Επιπρόσθετα η μεταφορά αρμοδιοτήτων της πολεοδομικής υπηρεσίας από την κεντρική εξουσία στους Δήμους, τόσο από τις υπηρεσίες διαχείρισης νεωτέρων μνημείων όσο και από την αποκεντρωμένη διοίκηση, αποτελεί προαπαιτούμενο για την αναβαθμισμένη λειτουργία και της κεντρικής και της  τοπικής διοίκησης και οδηγεί σε σοβαρή εξοικονόμηση πόρων, ανθρώπινου δυναμικού και χρόνου διεκπεραίωσης  εργασιών. 
Η φιλοσοφία της δημόσιας διοίκησης πρέπει να έχει ένα και μοναδικό προσανατολισμό: να είναι ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, εν αντιθέσει με την συνήθη πρακτική, που αποτελεί τον μεγαλύτερο εχθρό της επιχειρηματικότητας (γραφειοκρατία, χρηματισμός δημοσίων λειτουργών- διαφθορά, υπερφορολόγηση, κωλυσιεργίες όσον αφορά απόδοση κτιρίων προς την τοπική κοινωνία από την κεντρική εξουσία, δυσβάστακτα ασφαλιστικά και μισθοδοτικά οικονομικά κόστη κτλ.)
Απαραίτητη πτυχή της διοικητικής ανασυγκρότησης θεωρούμε την σταθερότητα – με συνταγματική κατοχύρωση - του φορολογικού συστήματος και του ασφαλιστικού κόστους των επιχειρήσεων για τουλάχιστο μια δεκαετία ώστε να είναι ανεξάρτητα από την εναλλαγή κυβερνήσεων και υπουργών, ώστε να μπορεί να σχεδιάζει τις κινήσεις του  ο κάθε ενδιαφερόμενος που θα ήθελε να επενδύσει (ξεκινώντας από ένα «απλό» περίπτερο ως μία οποιαδήποτε μεγάλη επένδυση).

  1. Ενέργεια
Παρόλο που η περιοχή μας αποτελεί ενεργειακό κόμβο μέσω των αγωγών που την διαπερνούν, τόσο του TAP όσο και του αγωγού Καρατσάμπεη – Κομοτηνή, εντούτοις δεν έχει γίνει καμία μελέτη, πόσο δε μάλλον η πραγματοποίηση της σύνδεσης φυσικού αερίου πρώτιστα με τις επιχειρήσεις και δευτερευόντως με τα νοικοκυριά, με αποτέλεσμα να πληρώνονται δυσβάσταχτα κόστη για ενέργεια προς τη ΔΕΗ.
Εδώ θα πρέπει αναμφίβολα να συμπεριληφθεί και το Γεωθερμικό πεδίο της περιοχής της επαρχίας Σαπών, που παραμένει ανεκμετάλλευτο. 
  
  1. Ενίσχυση πρωτογενή τομέα – μεταποίησης – τριτογενή τομέα
Η περιοχή μας λόγω της εύφορης πεδιάδας της όσο και του μεγάλου ορεινού της όγκου, μπορεί να αποτελέσει την προμετωπίδα για τον πρωτογενή τομέα, όσον αφορά την γεωργική παραγωγή στον κάμπο της, την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στον ορεινό όγκο αλλά και του τουρισμού. Για να λειτουργήσει σωστά και να αποτελέσει μοχλό οικονομικής ανάκαμψης της περιοχής πρέπει να δοθούν ιδιαίτερα κίνητρα για την παραγωγή μονάδων μεταποίησης ώστε ότι παράγεται στον πρωτογενή τομέα να μεταποιείται και εν συνεχεία να μεταφέρεται (τριτογενής τομέας) και να φτάνει στα μεγάλα αστικά κέντρα κατανάλωσης.
Παράλληλα μία τέτοια κίνηση θα μπορούσε να ενισχύσει και την τουριστική μας βιομηχανία με την προώθηση και προβολή των τοπικών προϊόντων και την διασύνδεσή τους με τουριστικές μονάδες και τουριστικούς προορισμούς της Ροδόπης αλλά και όλης της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
Όλο το παραπάνω εγχείρημα θα πρέπει να ενισχυθεί με την συμμετοχή των τοπικών Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων καθώς η διασύνδεση αυτή θα έδινε μεγάλη προστιθέμενη αξία στον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα με επακόλουθη την σημαντική βελτίωση των τοπικά παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.
Στο σημείο αυτό προτείνουμε να γίνει ξεκάθαρο το νομικό πλαίσιο για την δημιουργία συνεργειών (cluster), τόσο οριζοντίων όσο και κάθετων, ώστε μέσω αυτών να υπάρχουν ειδικά κίνητρα (χαμηλή φορολόγηση, επιδοτούμενη εργασία, και άλλα).


  1. Ενίσχυση παράκτιων υποδομών
Επέκταση των λιμανιών του Φαναρίου και του Αγίου Χαραλάμπους ώστε να καταστεί εφικτή η ακτοπλοϊκή τους σύνδεση με την Θάσο και την Σαμοθράκη αντίστοιχα, με πρότερη αναβάθμιση της παραλιακής ζώνης Φαναρίου – Ιμέρου - Μαρωνείας – Αγίου Χαραλάμπους -  Μεσημβρίας. Να δοθούν κίνητρα σε ιδιώτες ή να αξιοποιηθούν κεφάλαια του ΕΣΠΑ για την κατασκευή μαρίνων (δημόσιων – ιδιωτικών) στα παράλια του Νομού.

  1. Κάθετος οδικός και (νέος) σιδηροδρομικός άξονας
Μία μεγάλη ευκαιρία για την οικονομική και τουριστική ανάπτυξη του Νομού Ροδόπης, θεωρούμε ότι είναι σήμερα η ορθή αξιοποίηση και διαχείριση του κάθετου άξονα που έχει συνδέσει την Βουλγαρία με την Κομοτηνή μέσω του συνοριακού σταθμού που δόθηκε σε λειτουργία την τελευταία τριετία.
Την τριετία αυτή παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση της εισροής επισκεπτών από τη Βουλγαρία, αλλά και από άλλες Βαλκανικές χώρες, μέσω του συνοριακού σταθμού «Νυμφαία-Μακάζα», δεδομένου ότι η διαδρομή αυτή παρέχει ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση στους επισκέπτες της Ελλάδας που προέρχονται από τις χώρες αυτές, ανοίγοντας νέες τουριστικές αγορές και συνεργασίες για την περιοχή μας.
                              Ως προς τον ως άνω συνοριακό σταθμό προτείνουμε:
Ø  Να στελεχωθεί με επιπλέον προσωπικό, ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερος ο έλεγχος και ταχύτερη η διέλευση επισκεπτών από αυτό.
Ø  Να επιτραπεί η διέλευση λεωφορείων, ώστε να προσελκύσουμε τουριστικά γκρουπς από τη Βουλγαρία και τις άλλες Βαλκανικές χώρες αλλά και από την Ρωσία και την Κεντρική Ευρώπη
Ø  Να βελτιωθεί η σήμανση και επάνω στον κάθετο άξονα που θα καθοδηγεί τους επισκέπτες να στραφούν και προς τουριστικούς προορισμούς, μνημεία, θέρετρα και αξιοθέατα της περιοχής του Νομού Ροδόπης (π.χ. Μαρώνεια – Φανάρι, κτλ) ενώ παράλληλα απαιτείται και βελτίωση του οδικού δικτύου.
                          Ως προς τον προτεινόμενο σιδηροδρομικό κάθετο άξονα:
Γνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόθεση σιδηροδρομικής σύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας όπως αυτή προσυπογράφηκε από τους πρωθυπουργούς κκ Τσίπρα και Μπορίσωφ.
Η δική μας θέση είναι ότι η σιδηροδρομική σύνδεση μπορεί να γίνει παράλληλη με τον κάθετο οδικό άξονα της Νυμφαίας, ενώνοντας την Κομοτηνή με την πόλη Μποτκόβα της Βουλγαρίας, μιας που υπολείπονται μόλις 40 χιλιόμετρα νέου σιδηροδρόμου για να πραγματοποιηθεί αυτή η σύνδεση, έναντι των εκατοντάδων χιλιομέτρων που απαιτούνται για την σιδηροδρομική σύνδεση που υπέγραψαν οι δύο πρωθυπουργοί. Έτσι θα συνδεθεί η Ροδόπη και σιδηροδρομικά με την νοτιοανατολική Ευρώπη και μέσω αυτής της σύνδεσης θα γίνει εφικτή η πρόσβαση τόσο προς την Κεντρική Ευρώπη όσο και προς την Ρωσία, καθώς ο σιδηρόδρομος θα βάλει την Ροδόπη στον εμπορευματικό χάρτη της περιοχής ενώ σε  συνδυασμό με τα δύο μεγάλα λιμάνια της Περιφέρειας (Καβάλα και Αλεξανδρούπολη) η περιοχή μας θα μπορούσε να μετεξελιχθεί σε αξιόλογο διαμετακομιστικό κέντρο.

  1. Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός
Ο Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός είναι ένας μηχανισμός που εξασφαλίζει στους δικαιούχους προγραμμάτων ΕΣΠΑ πρόσβαση σε ποσό ίσο με την προκαταβολή που δικαιούνται, χωρίς να απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής.
Η σύσταση του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σχεδιάστηκε με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς και τη διευκόλυνση των Δικαιούχων. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη σύσταση του Λογαριασμού στο Ταμείο ορίστηκαν με την υπ’ αριθμό 62550/2016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ Β 1738) (αρμόδιος Υπουργός κ . Χαρίτσης).
Προτείνουμε να δημιουργηθεί ανάλογος καταπιστευτικός λογαριασμός "escrow account" για τα προγράμματα LEADER, αντίστοιχος με αυτόν που δημιουργήθηκε για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

  1. Μαύρη εργασία παρα-επαγγελματιών - παραεμπόριο
Παρόλες τις οχλήσεις μας προς την διοίκηση για ελέγχους δεν υπήρξε καμία πρόνοια, ούτε ελήφθησαν τα σχετικά μέτρα για να μπει ένα φρένο σε ένα ανεξέλεγκτο φαινόμενο που ξεκίνησε με την έναρξη της κρίσης και έχει γιγαντωθεί τον τελευταίο καιρό. Η διόγκωση της μαύρης / παράνομης εργασίας ενδεικτικά σε επαγγέλματα όπως των μηχανοτεχνιτών – ιδιοκτητών συνεργείων αυτοκινήτων, κουρέων – κομμωτών, εκπαιδευτικών, αισθητικών, ακόμη και εμπορίου σε είδη παντοπωλείου με αυτοκινούμενα οχήματα, έχει πάρει εφιαλτικές διαστάσεις, με αποτέλεσμα να πλήττονται τα έσοδα του κράτους και οι νόμιμοι επαγγελματίες, που επωμίζονται το βάρος της φορολογίας και της στήριξης των ασθμαινόντων ασφαλιστικών ταμείων, να οδηγούνται σε μία άνευ προηγουμένου οικονομική εξαθλίωση.  Εδώ χρειάζεται οπωσδήποτε ηχηρή και άμεση παρέμβαση της διοίκησης, καθώς ο χρόνος κυλά αντίστροφα για τις εναπομείνασες τοπικές επιχειρήσεις. 
Επίσης προτείνουμε να γίνουν ενέργειες αντιμετώπισης του παραεμπορίου, με την παρουσία μόνιμων αρμόδιων μεικτών ελεγκτικών κλιμακίων από την πλευρά της Ελλάδας στον συνοριακό σταθμό της Νυμφαίας.

  1. Άνισος ανταγωνισμός με όμορα κράτη
Σοβαρότατο πρόβλημα έχει προκύψει λόγω του άνισου ανταγωνισμού με τις γειτονικές μας χώρες και δη με την Βουλγαρία. Η μεγάλη διαφορά στην φορολογική κλίμακα στο εργοδοτικό, μισθοδοτικό και ασφαλιστικό κόστος σε συνδυασμό με την άμεση γειτνίαση και την κάτω των 20 χιλιομέτρων απόσταση, καθιστά την τοπική οικονομία της Ροδόπης ευάλωτη και μειούμενη ως προς το ΑΕΠ της. Αναφέρουμε ένα τυπικό παράδειγμα προκειμένου να κάνουμε σαφείς τις συνέπειες που έχει στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό της περιοχής: πριν το άνοιγμα των συνόρων είχαμε στο Νομό Ροδόπης 150 πρατήρια καυσίμων, ενώ σήμερα έχουμε περίπου 70.
Εδώ, προτείνουμε να εξεταστεί το κατά πόσο είναι εφικτό να δημιουργηθεί μία ζώνη χαμηλότερων συντελεστών ΦΠΑ σε περιοχές που γειτνιάζουν με χώρες της ΕΕ με μεγάλες διαφορές στους συντελεστές φορολόγησης, κάτι που σε συνάρτηση με την προτεινόμενη (σημείο 8) δημιουργία σταθμών διοδίων στον κάθετο άξονα θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ανάσχεση της φυγής κεφαλαίων από την Ροδόπη.

  1. Σταθμοί διοδίων
Για τις ολέθριες συνέπειες στην επιχειρηματικότητα αλλά και την τοπική κοινωνία από την ύπαρξη σταθμών διοδίων στην Θράκη έχουμε πολλές φορές αναφερθεί μέσω υπομνημάτων μας προς τους ιθύνοντες αλλά και προς τον κ. Πρωθυπουργό. Είναι εύλογο το αίτημά μας για την κατάργηση των σταθμών διοδίων εντός της Θράκης.
Αντί αυτών, προτείνουμε την δημιουργία σταθμού διοδίων στον κάθετο άξονα Κομοτηνής Νυμφαίας, κάτι που αφενός θα εξασφάλιζε οφέλη για τα δημοσιονομικά του κράτους - άμεσα με την είσπραξη των κομίστρων - και αφετέρου από το γεγονός ότι αυτά θα λειτουργήσουν ως τείχος προστασίας στην διαφυγή κεφαλαίων προς κατανάλωση στην γείτονα χώρα.

  1. Ειδικά θέματα για επιχειρήσεις
Ø  Ένα από τα θέματα που αφορούν τους επιχειρηματίες με καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι οι απαραίτητες βελτιώσεις σε σχέση με τον αντικαπνιστικό νόμο. Προτείνουμε την αντιστροφή του ύψους του προστίμου ως προς τον αποδέκτη του, ήτοι  να πληρώνει ο επιχειρηματίας το λιγότερο μέρος του προστίμου και όχι το μεγαλύτερο.  
Ø  Πρέπει να ενισχυθεί η ρευστότητα  των επιχειρήσεων μέσω  δανειοδότησης με χαμηλότοκα δάνεια και ουσιαστική ρύθμιση των υπαρχόντων δανείων
Ø  Είναι νομίζουμε πολύ σημαντικό το να δοθεί σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα του κωδικού δραστηριότητάς τους, η δυνατότητα υπαγωγής στα προγράμματα του ΕΣΠΑ (ή ενδεχομένως άλλα εθνικά ή Ευρωπαϊκά προγράμματα), ώστε να μην δημιουργούνται επιχειρήσεις πολλών ταχυτήτων (παράδειγμα στον τομέα της εστίασης).

Με εκτίμηση,

ΑΝΕΣΤΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            ΠΡΟΕΔΡΟΣ
       ΟΕΒΕΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                         ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
                                                                 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: