Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017

Συμμετοχή του ΤΕΕ - Θράκης στο Αναπτυξιακό Συνέδριο
Τις θέσεις, τις σκέψεις και τους προβληματισμούς του ΤΕΕ - Θράκης για την Ανάπτυξη της περιοχής, ως Τεχνικός Σύμβουλος του Κράτους κατέθεσαν τόσο στην 1η παράλληλη συνεδρία με αντικείμενο τις Υποδομές και τις Μεταφορές όσο και στη 2η παράλληλη συνεδρία με αντικείμενο την Ενέργεια και το Περιβάλλον, ο Πρόεδρος του Τμήματος Δημήτρης Λουρίκας και ο Γενικός Γραμματέας Αδαμάντιος Παπαδόπουλος αντίστοιχα.


Αρχική διαπίστωση για το ΤΕΕ-Θράκης είναι ότι ο σχεδιασμός που ακολουθήθηκε για δεκαετίες και που χρηματοδοτήθηκε τόσο από Ευρωπαϊκούς όσο και από Εθνικούς πόρους παρουσίασε πλήθος αστοχιών και δεν εκπλήρωσε βασικούς στόχους, από τη στιγμή που ακόμη και στην τελευταία προγραμματική περίοδο ο στόχος σύγκλισης για τις χαμηλότερες περιφέρειες της χώρας δεν επιτεύχθηκε.
Τονίσθηκε ότι για το ΤΕΕ - Θράκης ως Ανάπτυξη λαμβάνεται η διαδικασία κατά την οποία, με την αξιοποίηση του ενδογενούς δυναμικού μιας περιοχής, βελτιώνονται οι οικονομικές συνθήκες των κατοίκων, εξασφαλίζοντας παράλληλα την κοινωνική συνοχή και την προστασία του περιβάλλοντος.
Από την ανάλυση, την αξιολόγηση και ομαδοποίηση όλων των προτάσεων που έχουν δημοσιευθεί τα τελευταία είκοσι και χρόνια, προέκυψαν οι βασικές στρατηγικές ανάπτυξης για την περιφέρεια ΑΜΘ και ειδικότερα για τη Θράκη, οι οποίες και παρουσιάσθηκαν. Βασικό εργαλείο οποιασδήποτε στρατηγικής θα πρέπει να είναι ένας κοινός μηχανισμός που θα περιλαμβάνει παρακολούθηση των πράξεων, όχι μόνο με όρους προϋπολογισμού και πληρωμών, αλλά και σε επίπεδο δεικτών εκροών και αποτελέσματος.
Τέλος τονίσθηκε ότι η ιεράρχηση των δράσεων, υπό το πρίσμα της αποτίμησης αναγκών και αξιολόγησής τους κρίνεται αναγκαία, μιας και με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η λογική και ηθική αιτιολόγηση των επιλογών και γίνεται κατανοητή από τον πολίτη η στέρηση αγαθών και εξυπηρετήσεων.
                                   

                                                                          Από το Γραφείο Τύπου ΤΕΕ-Θράκης     

Δεν υπάρχουν σχόλια: