Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017

Σε εγρήγορση οφείλουν να είναι οι φορείς της περιοχής Καταργείται το υποθηκοφυλακείο χωρίς να δημιουργηθεί υποκατάστημα κτηματολογικού γραφείου στις Σάπες;Αλλάζει ριζικά το τοπίο στα υποθηκοφυλακεία με νέο νομοσχέδιο που ρυθμίζει από μηδενική βάση τα θέματα που τα αφορούν.
Οι κυριότερες αλλαγές έχουν να κάνουν με την κατάργηση κάποιων υποθηκοφυλακείων, τη μεταφορά αρμοδιοτήτων και την ίδρυση Κτηματολογικών Γραφείων και υποκαταστημάτων.
Σημειώνουμε ότι στο νομό μας λειτουργούν δύο υποθηκοφυλακεία.
Ένα έμμισθο στην Κομοτηνή και ένα άμισθο στις Σάπες.

Οι αλλαγές αφορούν και στον χάρτη του κτηματολογίου σε όλη τη χώρα καθώς ιδρύονται 16 Κτηματολογικά Γραφεία με συνολικά 184 υποκαταστήματα που θα καλύπτουν και τις αρμοδιότητες των υποθηκοφυλακείων που καταργούνται.
Στη περιφέρειά μας, σύμφωνα με το νομοσχέδιο δημιουργείται Κτηματολογικό Γραφείο με έδρα την Κομοτηνή και 8 υποκαταστήματα: Αλεξανδρούπολη, Δράμα, Καβάλα, Ξάνθης, Παγγαίου, Σαμοθράκης, Θράκης και Ορεστιάδας.
Το γεγονός ότι δεν γίνεται καμία αναφορά για δημιουργία στις Σάπες υποκαταστήματος Κτηματολογικού Γραφείου, ενώ αντίθετα αναφέρεται η κατάργηση των άμισθων υποθηκοφυλακείων θα πρέπει να κινητοποιήσει κατοίκους και φορείς της περιοχής.
Μια τέτοια εξέλιξη είναι σίγουρο ότι θα υποβαθμίσει περαιτέρω την πόλη των Σαπών, το δήμο Μαρωνείας-Σαπών και την επαρχία Σαπών.
Άλλωστε το γεγονός ότι παλαιότερα προβλέπονταν κατάργηση του υποθηκοφυλακείου Ξάνθης, ότι δημιουργούνται υποκαταστήματα κτηματολογικού γραφείου σε Παγγαίο, Ορεστιάδα, Θάσο και Σαμοθράκη και ότι τα διοικητικά όρια και η έκταση των δήμων Μαρωνείας Σαπών και Αρριανών καθώς και ο πληθυσμός αλλά και οι ιδιαιτερότητες της περιοχής, δικαιολογούν απόλυτα τη λειτουργία υποκαταστήματος Κτηματολογικού Γραφείου στις Σάπες.
Ας το αντιληφτούν οι υπεύθυνοι και ας το διεκδικήσουν όσο είναι νωρίς ακόμη. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: