Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017

Σειρά επισκέψεων πραγματοποίησε το Προεδρείο της Ε.Α.Υ. Ροδόπης, στις Υπηρεσίες δικαιοδοσίας της Δ.Α. Ροδόπης
Κατά τις επισκέψεις μας ενημερωθήκαμε αναλυτικά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Υπηρεσίες της έδρας, αλλά και οι Περιφερειακές.
Σχεδόν σε όλες τις Αστυνομικές Υπηρεσίες διαπιστώθηκε έλλειψη υλικοτεχνικού εξοπλισμού, κατάλληλων οχημάτων, ακόμη και γραφικής ύλης.

Απαράδεκτη είναι η κατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Α.Τ. Σαπών, που συνεχίζει να στεγάζεται στο πεπαλαιωμένο και εντελώς ακατάλληλο ιδιόκτητο κτίριο, το οποίο εκτός από την ανυπαρξία κατάλληλων χώρων που είναι αναγκαίοι για την εύρυθμη λειτουργία Αστυνομικής Υπηρεσίας, παρουσιάζει προβλήματα στατικότητας (καθότι πλινθοκατασκευή), παράλληλα είναι και υγειονομικά επικίνδυνο καθώς όπως μας αναφέρθηκε, αλλά κι οι ίδιοι διαπιστώσαμε, κυκλοφορούν ποντίκια και παρουσιάζει προβλήματα στο σύστημα αποχέτευσης.
Απ’ όσο ενημερωθήκαμε, οι διαδικασίες που είχαν ξεκινήσει για την μεταστέγασή των Υπηρεσιών Α.Τ. Σαπών και Τ.Σ.Φ. Σαπών και τη συστέγασή τους στο κτίριο της πρώην Δ.Ο.Υ. Σαπών έχουν «κολλήσει» στο Υπουργείο Οικονομικών, με αποτέλεσμα και οι Αστυνομικές μας Υπηρεσίες να λειτουργούν σε χώρους ακατάλληλους και επικίνδυνους για την υγεία και την ασφάλεια των αστυνομικών, αλλά και ένα κτίριο του Ελληνικού Δημοσίου να ρημάζει στην κυριολεξία, παραμένοντας άδειο και ασυντήρητο ενώ θα μπορούσε να παραχωρηθεί προς χρήση στις Αστυνομικές Υπηρεσίες, ώστε και οι αστυνομικοί να εργάζονται σε ένα περιβάλλον ασφαλές και αξιοπρεπές, τόσο για τους ίδιους όσο και για τους πολίτες που προσέρχονται για διάφορα θέματα τους, αλλά και το κτίριο της πρώην Δ.Ο.Υ. Σαπών να αξιοποιηθεί και να συντηρείται αντί να είναι έρμαιο στην φθορά του χρόνου, της αχρηστίας, της γραφειοκρατίας και της δυσκαμψίας του Ελληνικού Δημοσίου.
Στολίδι και πρότυπο Αστυνομικής Υπηρεσίας, αποτελεί το νεοϊδρυθέν Α.Τ. Ιάσμου!!!
Αυτό όμως δυστυχώς δεν οφείλεται στην πρόνοια και φροντίδα του Ελληνικού Δημοσίου, ούτε της Ηγεσίας που αποφάσισε την ίδρυση και λειτουργία του.
Οφείλεται αποκλειστικά στο φιλότιμο, στο μεράκι, στην εργασία και στις ενέργειες – δράσεις της Διοίκησης και του προσωπικού, αλλά και στην συνεισφορά συμπολιτών μας με δωρεές τους.
Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας και τα συγχαρητήρια μας σε όλους αυτούς που μόχθησαν και συνέβαλαν στην διαμόρφωση ενός αξιοπρεπούς και λειτουργικού χώρου, παράλληλα όμως εκφράζουμε την λύπη και την απογοήτευσή μας για την Πολιτεία που για μία ακόμη φορά ήταν απούσα, εκεί που όφειλε να είναι παρούσα…..!!!!!
Προβλήματα λειψανδρίας διαπιστώθηκαν στις μάχιμες υπηρεσίες της έδρας, όσο κι στις επαρχιακές Υπηρεσίες, καθώς όπως μας αναφέρθηκε υπάρχει μεγάλος αριθμός αποσπάσεων προσωπικού ειδικά σε επιτελικές υπηρεσίες της Δ.Α. Ροδόπης και της Γ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Μ.Θ., γεγονός που σε συνδυασμό με τις κενές οργανικές θέσεις σε μάχιμες υπηρεσίες της Δ.Α. Ροδόπης και με την λειτουργία νέων Υπηρεσιών (όπως αυτής του διαβατηριακού ελέγχου Νυμφαίας – Μακάζα, νεοϊδρυθέν Α.Τ. Ιάσμου) οι οποίες στελεχώθηκαν εκ των ενόντων, αλλά και την αύξηση των υπηρεσιακών απαιτήσεων – αναγκών – φυλασσόμενων στόχων, δημιουργούν σε κάποιες Υπηρεσίες μεγάλη δυσχέρεια στην λειτουργία τους και παρουσιάζεται καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων μας, τόσο όσον αφορά στον χρόνο εργασίας, όσο και στην χορήγηση των προβλεπομένων δικαιούμενων ημερησίων αναπαύσεων, με αποκορύφωμα το Α.Τ. Κομοτηνής.
Μεγάλο αγκάθι στην εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών της Δ.Α. Ροδόπης αποτελεί η μη λειτουργία του Τμήματος Μεταγωγών – Δικαστηρίων, το οποίο έχει ιδρυθεί με Π.Δ. από το 2011. Με την λειτουργία και στελέχωσή του (όχι εκ των ενόντων άλλα από υπηρεσίες της επικράτειας - όπως προβλέπεται για τις νεοϊδρυθείσες υπηρεσίες) θα μπορούσε να συμβάλει στην επίλυση ενός χρόνιου προβλήματος που έως και σήμερα  επιφορτίζεται αναγκαστικά το Α.Τ. Κομοτηνής.
Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τον Διευθυντή της Δ.Α. Ροδόπης, ο οποίος αναγνώρισε τα προβλήματα που δημιουργούνται στις Υπηρεσίες από τις αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού. Προέβη άμεσα σε κάποιες διορθωτικές κινήσεις προκειμένου να εξοικονομηθεί δύναμη και να δύναται η χορήγηση ημερήσιων αναπαύσεων στο προσωπικό του Α.Τ. Κομοτηνής και άλλων Υπηρεσιών.
Εκτιμούμε ότι αν και οι κινήσεις αυτές επιφέρουν ήδη ένα ανακουφιστικό αποτέλεσμα, δεν είναι ικανές να επιλύσουν το πρόβλημα στον επιθυμητό βαθμό και χρειάζεται άμεση κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων της Δ.Α. Ροδόπης, επανεξέταση της κατανομής της δύναμης και αρμοδιοτήτων σε κάθε Υπηρεσία σε συνάρτηση με την μείωση του μεγάλου αριθμού των αστυνομικών που διατίθενται στη φύλαξη στόχων με άνωθεν εντολές, ώστε να πάψει η καταπάτηση των εργασιακών μας δικαιωμάτων αλλά και να υπάρξει ενίσχυση της ουσιαστικής αστυνόμευσης για μία Αστυνομία στην υπηρεσία του πολίτη και όχι Αστυνομία σκοπανθρώπων………..
Τέλος, συνάντηση πραγματοποιήθηκε και με τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Α.Μ.Θ. κατά την οποία εκθέσαμε αναλυτικά την κατάσταση που επικρατεί στις Αστυνομικές Υπηρεσίες της Δ.Α. Ροδόπης, αναφέροντας όλα τα προβλήματα που αφορούν τόσο στην δυσλειτουργία των Υπηρεσιών της και οφείλονται στην έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, όσο και στις καταστρατηγήσεις που λαμβάνουν χώρα σε βάρος των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων μας (χρόνος εργασίας – μη χορήγηση ημερησίων αναπαύσεων).
Ζητήσαμε την μείωση της αστυνομικής δύναμης που διατίθεται στη φρούρηση του Τουρκικού Προξενείου – Τούρκου Προξένου και οικίας αυτού, ο αριθμός της οποίας ανέρχεται καθημερινά 44-46 άτομα, θεωρώντας υπερβολική πολυτέλεια το γεγονός να εγκλωβίζονται στη φρούρηση ενός στόχου τόσοι πολλοί αστυνομικοί, ενώ αυτοί θα μπορούσαν να διατεθούν στην εμφανή αστυνόμευση ενισχύοντας έτσι την ασφάλεια των συμπολιτών μας.
Παράλληλα δε η αποδέσμευση αυτή βοηθά στην καλύτερη λειτουργία των Αστυνομικών Υπηρεσιών με τρόπο τέτοιο ώστε οι συνάδελφοι μας να εργάζονται σε αξιοπρεπέστερες συνθήκες και με σεβασμό στα εργασιακά τους δικαιώματα.
 Από πλευράς του ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Α.Μ.Θ., μας ενημέρωσε ότι η λήψη των συγκεκριμένων μέτρων κρίνεται απολύτως αναγκαία από το Α.Ε.Α., ως εκ τούτου θα συνεχιστούν ως έχουν και δεν δύναται να μειωθεί ο αριθμός των αστυνομικών που διατίθενται σε αυτά.
Κατόπιν αυτού και με δεδομένη την δήλωσή του ότι η φύλαξη των στόχων θα συνεχίσει ως έχει, ζητήσαμε να ληφθούν από πλευράς της Υπηρεσίας τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας των συναδέλφων μας που εκτελούν φρούρηση, ήτοι τοποθέτηση νέων αλεξίσφαιρων κουβουκλίων μεγέθους ικανού να φιλοξενούν όλους τους αστυνομικούς που διατίθενται σε αυτήν, καθώς έως τώρα κάποιοι από τους συναδέλφους μας εκτελούν υπηρεσία φρούρησης μέσα σε υπηρεσιακά οχήματα, μία πρακτική ολωσδιόλου επισφαλής που τους καθιστά ευάλωτους στόχους. Επιπλέον αιτηθήκαμε την τοποθέτηση τουαλέτας στην σκοπιά φρούρησης οικίας Τούρκου Προξένου.
Παράλληλα δε ζητήσαμε την από πλευράς του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Α.Μ.Θ. μέριμνα - παρέμβαση ώστε να ενισχυθεί η Δ.Α. Ροδόπης με ικανό αριθμό αστυνομικού προσωπικού και κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, προκειμένου τόσο για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών όσο και για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς, ανθρώπινου και αξιοπρεπούς περιβάλλοντος εργασίας για τους συναδέλφους που εκπροσωπούμε.
Ο ίδιος μας διαβεβαίωσε πως θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια προς την κατεύθυνση επίλυσης των προβλημάτων που του εκθέσαμε.
Η επαγρύπνηση και οι παρεμβάσεις της Ένωσής μας δεν σταματούν εδώ και θα συνεχιστούν μέχρι να επιτευχθεί η ολοκληρωτική επίλυση των θεμάτων που απασχολούν τα μέλη μας.
Καλούμε δε τα μέλη μας, να είναι σε άμεση επαφή με το Προεδρείο και να μας ενημερώνουν για τα προβλήματά τους, παράλληλα δε να ασκούν αδιαλείπτως το δικαίωμά τους στην αυτοδίκαιη χρήση ημερήσιας ανάπαυσης, όπως αυτό προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.3 του Π.Δ. 394/2001.

                                                               ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΝΑ Σταυρούλα
6 9 7 7 5 0 0 3 7 4
Ο  ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Παναγιώτης
6 9 7 4 3 2 9 9 7 6  

Δεν υπάρχουν σχόλια: