Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΑΠΕΣ       
Στις Σάπες  θα λειτουργήσει και φέτος το γνωστό πρόγραμμα εκπαίδευσης παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας (ΚΕΣΠΕΜ). Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει: -στο χώρο του μειονοτικού Δημοτικού σχολείου για τα παιδιά του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου, -στο χώρο του διαπολιτισμικού γυμνασίου – λυκείου για τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου. Το Πρόγραμμα είναι μια πολύχρονη προσπάθεια για τη βελτίωση της εκπαίδευσης των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας. Προσφέρει μαθήματα ελληνικών με δασκάλους επιμορφωμένους, αξιοποιώντας εκπαιδευτικά υλικά του προγράμματος καθώς και εξωσχολικά βιβλία και πολλά ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά υλικά και παιγνίδια μάθησης. Το πρόγραμμα σε προηγούμενα χρόνια ανέπτυσσε μαθήματα στο χώρο των ΚΕΣΠΕΜ, ένα είδος πολιτισμικών κέντρων με προσωπικό μικτό και πολύγλωσσο, έτσι τα παιδιά και οι γονείς τους να βρίσκονται σε περιβάλλον οικείο. Τα ΚΕΣΠΕΜ απέδειξαν το όφελος των παιδαγωγικών μεθόδων που καλλιεργούν την περιέργεια και μετατρέπουν τη μάθηση σε ευχάριστη και δημιουργική περιπέτεια.
Στο μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Σαππών τα μαθήματα για τα παιδιά του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου θα γίνονται κάθε Σάββατο πρωί 9.30 – 12.00. Τα μαθήματα της χειμερινής περιόδου θα ξεκινήσουν στις 4 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθούν τον Ιούνιο. Τον Ιούλιο θα γίνουν και θερινά μαθήματα.
Στο χώρο του δημοτικού σχολείου αν υπάρξουν εγγραφές θα λειτουργήσει τμήμα και για γυναίκες της μειονότητας που θέλουν να μάθουν ελληνικά ή να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στην ελληνική γλώσσα.
Το Πρόγραμμα συνέβαλε αποφασιστικά στις μεγάλες εκπαιδευτικές αλλαγές που παρατηρούνται στην εκπαίδευση της μειονότητας. Η σχολική διαρροή από την υποχρεωτική εκπαίδευση μειώθηκε τουλάχιστον στο μισό, ενώ σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες η συμμετοχή των παιδιών της μειονότητας αυξήθηκε θεαματικά.
Στο γυμνάσιο υπερδιπλασιάστηκε: Το 1997 φοιτούσαν 1500 μαθητές το 2010 φοιτούν 3950
Στο λύκειο πενταπλασιάστηκε: Το 1997 φοιτούσαν 550 μαθητές το 2010 φοιτούν 2750
Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση επταπλασιάστηκε .Το 1997 οι εισακτέοι ήταν 68 το 2011 οι εισακτέοι είναι 482.
Για μαθήματα σε παιδιά του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου ή για τα μαθήματα γυναικών μπορείτε να πάρετε τις απαραίτητες πληροφορίες όπως και τις αιτήσεις εγγραφής, από το Μειονοτικό Σχολείο Σαπών (τηλ.2532022938)
Για τα μαθήματα στα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου μπορείτε να απευθύνεστε στο διαπολιτισμικό γυμνάσιο (253222041) ή στο διαπολιτισμικό λύκειο Σαπών (2532022640).

Δεν υπάρχουν σχόλια: