Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΘΡΑΚΗΣΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΘΡΑΚΗΣ
ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ 9 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100 ΤΗΛ ; 25310 82910 ΦΑΞ : 2531082912
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 25/09/2017 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 11260
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Συνεταιρισμός Καπνοπαραγωγών δεν υπέγραψε συμβόλαια εσοδείας 2017, λόγο ότι οι εταιρίες μας δίνουν τις περσινές τιμές επίσης σας ενημερώνουμε ότι οι εταιρίες δεν κατέθεσαν εγγυητική για να ζυγίσουν τα καπνά.

Καλό είναι και το προτείνουμε κανένας να μην ζυγίσει τα καπνά του πριν την υπογραφή συμβολαίων και όσοι πήραν προκαταβολές να μην φοβούνται.
Οι μεγάλες εταιρίες πτωχεύουν π.χ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ και ακόμα χρωστάει πολλά χρήματα σε καπνοπαραγωγούς.
ΠΑ ΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΑΤ ΧΟΥΣΕΙΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: