Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017

Συνεδριάζει το περιφερειακό συμβούλιο ΑΜΘ     Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις  30 -08-2017  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 18.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.
   

   Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) είναι τα εξής:

         Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.
         Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

         1. ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
1.1. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί  άμεσα και πια μέτρα θα πάρει η Περιφέρεια  ώστε: Το      Περιφερειακό Ταμείο να προχωρήσει άμεσα στην  καταβολή των οφειλομένων  μισθωμάτων τους δικαιούχους ιδιοκτήτες.
        Επερωτών : Ο Επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ »  κ. Τρέλλης Χρήστος.

1.2. Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβείτε ώστε: Να δοθεί επιτέλους, με κεντρικούς δημόσιους πόρους και κρατική ευθύνη, μόνιμη και οριστική λύση στην υδροδότηση των χωριών των Δήμων Μύκης, Σουφλίου, με τη δημιουργία σύγχρονου συστήματος υδροδότησης, υγιεινό πόσιμο νερό χαμηλής τιμολόγησης, σε ποσότητα επαρκή για τις ανάγκες του υδρευόμενου πληθυσμού, να χορηγηθεί, μέχρι την επίλυση του προβλήματος, δωρεάν υγιεινό πόσιμο νερό στους κατοίκους με κρατική ευθύνη.
       Επερωτών : Ο Επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ »  κ. Τρέλλης          Χρήστος.

       2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ
2.1. Έγκριση υπογραφής μνημονίου μεταξύ της  Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  και του  Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»  για την υποστήριξη δράσεων του Αναπτυξιακού Προγράμματος Πολιτιστικής διαδρομής «ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ».
Εισηγητής: ο  Δ/ντης της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού  Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και  Υποδομών κ. Κων/νος  Καλούδης.

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΜΘ.
       3.1.

Έγκριση τροποποίησης του ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έτους 2017.

Εισηγητής: ο  Δ/ντης της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού  Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και  Υποδομών κ. Κων/νος Καλούδης.

   
       4.1.
4. ΕΚΦΡΑΣΗ  ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ Π.Σ.
Γνωμοδότηση επί της  στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)  του Γενικού  Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της ΔΕ Ξάνθης-  Στάδιο Β1.

Εισηγητής : O  Δ/ντης της Γενικής Διεύθυνσης  Aναπτυξιακού   Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και  Υποδομών κ. Κων/νος Καλούδης.    
5. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

       5.1.
Έγκριση όρων Διαπιστωτικής Πράξης για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που συμμετέχουν στο υποχρεωτικό πρόγραμμα κολύμβησης με ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ   (Ε. Μ. Δ.) του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΕ από τις σχολικές μονάδες στο Δημοτικό Κλειστό Κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης και αντίστροφα για το σχολικό έτος 2017-2018.
Εισηγητής : O Αντιπεριφερειάρχης  της Π.Ε  Εβρου κ. Δημήτριος  Πέτροβιτσ.


       5.2.
Έγκριση των όρων Διαπιστωτικής Πράξης  για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ (Ε. Μ. Δ.) από και προς τις σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, με μέσα μεταφοράς των εταιρειών:
Α. ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΕ
Β. ΚΤΕΛ Ν. ΕΒΡΟΥ Α.Ε.
Εισηγητής : O Αντιπεριφερειάρχης  της Π.Ε  Εβρου κ. Δημήτριος  Πέτροβιτσ.


       5.3.
Έγκριση έκδοσης απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο σημείο διασταύρωσης  της όδευσης του αγωγού ΤΑΡ με την Επ.  Ο.7 (Θέση C- 523)
Εισηγητής : O Αντιπεριφερειάρχης  της Π.Ε  Ξάνθης κ. Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης .


       5.4.
Έγκριση έκδοσης απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο σημείο διασταύρωσης  της όδευσης του αγωγού ΤΑΡ με την Επ.  Ο.8 (Θέση C- 0465)
Εισηγητής : O Αντιπεριφερειάρχης  της Π.Ε  Ξάνθης κ. Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης .


     5.5.
Έγκριση έκδοσης απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο σημείο διασταύρωσης  της όδευσης του αγωγού ΤΑΡ με την Επ.  Ο.3 (Θέση C- 0479)
Εισηγητής : O Αντιπεριφερειάρχης  της Π.Ε  Ξάνθης κ. Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης .


     5.6.
Έγκριση έκδοσης απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί του εθνικού και επαρχιακού δικτύου της Π.Ε. Ροδόπης .
Εισηγητής : O Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε  Ροδόπης κ. Κωνσταντίνος Δερνεκτσής .


  
     6.1.
6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης  μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης , της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Αναπτυξιακής Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη  Εταιρεία ΟΤΑ και  αφορά  την διάθεση στελεχών  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης και  της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  στην Αναπτυξιακής Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη  Εταιρεία ΟΤΑ για τη  συμμετοχή τους στις  Επιτροπές Παρακολούθησης των συνεχιζόμενων πράξεων  του Άξονα 3 και του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 έως την ολοκλήρωση των πράξεων αυτών.
Εισηγητής: ο Δ/ντης της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού  Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και  Υποδομών κ. Κων/νος Καλούδης. 


       6.2.

Ανάκληση της αριθ. 90/2014 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου   που αφορά την έγκριση  σύναψης προγραμματικής σύμβασης  μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Αλεξ/πoλης για την υλοποίηση του έργου: «Αποπεράτωση της προσθήκης κατ’ έκταση στο νηπιαγωγείο Άνθειας»

Εισηγητής : O Αντιπεριφερειάρχης  της Π.Ε  Εβρου κ. Δημήτριος  Πέτροβιτσ.


       6.3.

Ανάκληση της αριθ. 91/2014 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση  σύναψης προγραμματικής σύμβασης  μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Σουφλίου για την υλοποίηση του έργου: «Επισκευή   κτηρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο δημοτικό σχολείο  Ρούσας»

Εισηγητής : O Αντιπεριφερειάρχης  της Π.Ε  Εβρου κ. Δημήτριος  Πέτροβιτσ.


       6.4.
Έγκριση σχεδίου και σύναψης προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης  μεταξύ του Δήμου Διδυμοτείχου  ,του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την υλοποίηση του έργου : «Ανασκαφικό έργο Πλωτινόπολης- Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου »
Εισηγητής : O Αντιπεριφερειάρχης  της Π.Ε  Εβρου κ. Δημήτριος  Πέτροβιτσ.       7.1.

7.ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Επικύρωση των  πρακτικών  7ης, ,8ης ,  9ης , 10ης , 11ης ,12ης συνεδρίασης, έτους  2017  του  Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης κ. Σωτήριος  Μποταίτης .
                                                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                                ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                                                                   ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ                                                                                                                ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: