Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΘ
Η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  θα γίνει στις   31-07-2017  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 18.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.
   
   Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) είναι τα εξής:


       Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.
       Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

       ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ
1.   Τι συνετέλεσε και δεν πραγματοποιήθηκε η εβδομάδα υγείας που ήταν μία απόφαση της Περιφέρειάς  μας   και  μοναδική στον Eλλαδικό χώρο.
Επερωτών : Ο Επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού «ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ » κ. Βασίλειος Τραιφόρος.

2.   Σχετικά με  τη λειτουργία της Επιτροπής Ανάπτυξης
Επερωτών : Ο Επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού «ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ » κ. Βασίλειος Τραιφόρος.

3.   Πριν τρία χρόνια για να προστατευτεί μερικώς το χωριό Ορμένιο στον Βόρειο Έβρο από τις πλημμύρες του ποταμού ΕΒΡΟΥ δημιουργήθηκε εσπευσμένα ένα ανάχωμα μέσα στο χωριό προστατεύοντας τα περισσότερα σπίτια και αφήνοντας κάποια άλλα εκτός προστασίας ,αυτή ήταν μια προσωρινή λύση έκτακτης ανάγκης. Μετ έπειτα το ανάχωμα έπρεπε να αρθεί και να επανέρθει το χωριό στην κανονική του κατάσταση
Ερωτών : Ο Επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ» κ. Κιτσόπουλος Χρήστος

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ
     1.

Έγκριση 1ης τροποποίησης του ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έτους 2017.

Εισηγητής: ο  Δ/ντης της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού   Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και  Υποδομών κ. Κων/νος Καλούδης.
     2.

Ορισμός αρμόδιας υπηρεσίας για τη διαχείριση των ΠΕ 1,2 υλοποίησης του έργου με τίτλο:

«Cross-Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection / Διασυνοριακός Σχεδιασμός και Έργα Υποδομής για την Προστασία από Πλημμύρες» και ακρωνύμιο: «FLOOD-PROTECTION».

Εισηγητής: ο  Δ/ντης της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού  Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και  Υποδομών κ. Κων/νος Καλούδης

 

    3.

Αποδοχή των όρων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την υλοποίηση του έργου  με τίτλο:

«Interregional Social Enterprise Empowerment / Κοινωνική Επιχείρηση Αξιοποίησης Δομών Εφαρμογής» και ακρωνύμιο: «I-SEE».

Εισηγητής: ο  Δ/ντης της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού  Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και  Υποδομών κ. Κων/νος Καλούδης


     4.

Αποδοχή των όρων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την υλοποίηση του έργου  με τίτλο:«Enhancing biodiversity through sustainable management and protection of rare species habitat in Nestos and Ardas rivers and the Rodopi Mountain Range / Βελτίωση της βιοποικιλότητας μέσω της διαχείρισης και προστασίας των σπάνιων ειδών οικοτόπων στον ποταμό Άρδα και Νέστο» και ακρωνύμιο: «WILD LIFE FOR EVER».

Εισηγητής: ο  Δ/ντης της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού  Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και  Υποδομών κ. Κων/νος Καλούδης


      5.
Έγκριση σύναψης συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Δήμου Κομοτηνής και της Αναπτυξιακής Ροδόπης για τη λειτουργία του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Κομοτηνής (Europe Direct Κομοτηνής)

Εισηγητής: ο  Δ/ντης της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού  Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και  Υποδομών κ. Κων/νος Καλούδης


     6.

Έγκριση και υπογραφή συμφώνου συνεργασίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης με τον εθελοντικό οργανισμό, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Εισηγητής : O  Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Καβάλας κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος.


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ
      7.
Έγκριση καθορισμού θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Εισηγητής : O  Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Έβρου κ. Πέτροβιτς Δημήτριος

      8.
Έγκριση «Δημιουργία θέσεων μαθητείας για αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.)
Εισηγητής : O  Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Έβρου κ. Πέτροβιτς Δημήτριος


ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ
     9.
Γνωμοδότηση για παραχώρηση της χρήσης ακινήτων με δημοπρασία συνολικού εμβαδού 142.879,66τ.μ. στο αγρόκτημα Ποταμιάς, Δήμου Αβδήρων, Ν. Ξάνθης, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Εισηγητής : O  Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ξάνθης κ. Κων/νος ΖαγναφέρηςΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
   10.
Τροποποίηση της υπ αριθμ. 119/2017 απόφασης (Πρακτικό 13/2017) του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη και το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παρανεστίου και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης που αφορά την υλοποίηση του έργου: «Οδοποιία Οικισμών Δήμου Παρανεστίου»
Εισηγητής : O  Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Δράμας κ. Ανάργυρος Πατακάκης


   11.
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Πολιτιστικής & Τουριστικής Ανάπτυξης (Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α) του Δήμου Δράμας για την συνδιοργάνωση της εκδήλωσης με τίτλο «Dramaica youth Festival 2017» που θα πραγματοποιηθεί από τις 07/08/2017 έως και 10/08/2017.
Εισηγητής : O  Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Δράμας κ. Ανάργυρος Πατακάκης

   12.
α. Ανάκληση της αριθ. 81/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου  και
β. Έγκριση σχεδίου και σύναψης νέας Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την υλοποίηση του έργου “Μελέτη για την Προστασία και Ανάδειξη των ευρημάτων, του Ταφικού Τύμβου της Μικρής Δοξιπάρας - Ζώνης, Π.Ε. Έβρου”
Εισηγητής : O  Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Έβρου κ. Πέτροβιτς Δημήτριος

   13.
Έγκριση σχεδίου και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης και του Δήμου Παρανεστίου, που αφορά  την υλοποίηση του  έργου: «Επισκευή Στέγης Δημοτικού Σχολείου Παρανεστίου».
Εισηγητής : O  Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Δράμας κ. Ανάργυρος Πατακάκης

   14.
Έγκριση σχεδίου και σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης και του Δήμου Δοξάτου που αφορά τη συνδιοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων με τίτλο «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ 2017»
Εισηγητής : O  Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Δράμας κ. Ανάργυρος Πατακάκης

   15.
Έγκριση σχεδίου και σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του  Δήμου Προσοτσάνης  για την συνδιοργάνωση  εκδήλωσης με τίτλο «Γεωργική – Κτηνοτροφική Έκθεση Φωτολίβους 2017».
Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης της  Π.Ε Δράμας κ. Ανάργυρος Πατακάκης


                                                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                                ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                                                                   ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ                                                                                                                ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια: