Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017

Η λειτουργία Σχολής Ελαιοκομίας θα αναβαθμίσει το ρόλο της Μαρώνειας και θα ισχυροποιήσει τη θέση των ελαιοπαραγωγών
Αρκετές φορές τον χρόνο πρωτοβουλίες όπως Σχολές Ελαιοκομίας λαμβάνουν χώρα, σε πολλές περιοχές της πατρίδας μας , ιδιαίτερα δε εκεί όπου υπάρχει αντικείμενο και ενδιαφέρον.
Οι σχολές αυτές , ή σεμινάρια, είναι ολιγόωρες παρέχονται σημειώσεις και πιστοποιητικό παρακολούθησης , ενώ η θεματική τους έχει να κάνει με ένα ευρύ φάσμα όπως η ποιότητα του ελαιολάδου, η επιχειρηματική ελαιοκαλλιέργεια, η προώθηση της ελιάς και του λαδιού στις αγορές του κόσμου και άλλα.

Η λειτουργία μιας τέτοιας σχολής-σεμιναρίου στη Μαρώνεια θα ήταν κάτι πολύ δημιουργικό και πρόσφορο για τον τόπο και τους ανθρώπους του.
Θα βοηθούσε τους αγρότες ελαιοκόμους της ευρύτερης περιοχής, θα έδινε ώθηση στις τοπικές επιχειρήσεις και θα αναβάθμιζε σημαντικά τον ρόλο της Μαρώνειας ως ελαιοκομικό κέντρο.
Άλλωστε και οι υποδομές υπάρχουν για κάτι τέτοιο και το επιστημονικό προσωπικό και η εμπειρία που απαιτείται.
Στην Μαρώνεια επι πρόσθετος θα μπορούσαν να διδαχθούν θεματικές όπως η ιστορία της ελιάς και η μετάβαση από τον παραδοσιακό στον σύγχρονο ελαιώνα.
Το μόνο που μένει είναι να «συλλάβουν» οι τοπικές αρχές την ιδέα, να την προωθήσουν και να την υλοποιήσουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: